Zorgbedrijf Rivierenland organiseert opleidingen

Het Zorgbedrijf Rivierenland dat sinds 1 januari in werking trad is een grote organisatie met meer dan 700 werknemers. Het Zorgbedrijf zal op regelmatige tijdstippen vormingssessies geven rond thema’s die relevant zijn voor de zorgsector. De eerste sessie gaat over voorlopige bewindvoering ten behoeve van wilsonbekwamen.

Voor vele professionals is het niet altijd duidelijk in welke gevallen men een procedure van voorlopige bewindvoering kan opstarten en wat belangrijk is in die procedure en de opmaak van zo’n dossier.
200 externe organisaties zijn nu door Zorgbedrijf Rivierenland uitgenodigd voor een opleiding over de ‘zorgvolmacht’ voor wilsonbekwamen. Iemand die geen verantwoorde beslissingen meer kan nemen over zijn vermogen, omdat hij of zij geen besef heeft van de gevolgen van die beslissing, noemt men een “wilsonbekwame” persoon.

In 2014 is het systeem van het beschermingsstatuut voor wilsonbekwamen gewijzigd. Sindsdien bestaat er nog maar één globaal beschermingsstatuut. In dit nieuwe systeem zal de beschermde persoon zelf ook meer betrokken worden in het besluitvormingsproces. Men kan het beheer over eigen goederen toekennen aan één of meerdere personen die een zogenaamde “zorgvolmacht” zullen krijgen om bepaalde handelingen in jouw naam en voor jouw rekening te stellen.

“Het zorgbedrijf wil sterk inzetten op vorming en rekent daarvoor zowel op interne als externe lesgevers. Het zorgbedrijf is bij uitstek een lerende organisatie die breed inzet op research en development en competentieontwikkeling. Omdat onze werking regionaal georiënteerd is willen we ook onze vele partners uit het sociale middenveld en de zorgsector uit de brede regio regelmatig betrekken bij de opleidingen die we organiseren”, zegt schepen Koen Anciaux en voorzitter Zorgbedrijf Rivierenland.  

Twee juristen uit de Mechelse regio zullen les geven in deze materie.  De eerste uiteenzetting over voorlopige bewindvoering vindt plaats op dinsdag 6 maart om 19.30 uur in het Dienstencentrum Den Abeel gelegen Jozef Verberdtstraat 61, 2800 Mechelen.
Iedereen die geïnteresseerd is kan zich inschrijven tot maandag 5 maart tot 12.00 uur via mary-ann.vanderpoorten@zbrivierenland.be
Deelname is gratis.