Zeeridder vervelt tot hippe werkplek

Na drie maanden van herinrichtingswerken gaat het stadsgebouw De Zeeridder aan de Befferstraat vandaag opnieuw open als eigentijdse werkplek voor de medewerkers van Groep Mechelen. Het gebouw is ingericht volgens de principes van het Nieuwe Werken.

Groep Mechelen (Stad en Sociaal Huis) wil evolueren tot een moderne werkgever in een duurzame en flexibele werkomgeving, op maat van verschillende generaties werknemers.

“Als lokale overheidsorganisatie van het jaar moet je voorsprong trachten te behouden. Dat doen we door heel onze organisatie te modelleren naar het nieuwe werken. Dat vergt aanpassingen aan infrastructuur, bedrijfscultuur en apparatuur. Met de opening van de Zeeridder in zijn nieuw jasje wordt de implementatie van het nieuwe werken verankerd in onze organisatie”, zegt burgemeester Bart Somers fier.

Flexibiliteit

Een hoeksteen van het nieuwe werken is flexibiliteit. Beschikbare ruimtes werden geoptimaliseerd. Het aantal administratieve gebouwen gaat van zes naar vier. Standaard werkplekken werden aangevuld met alternatieve werkplekken. Besparing op leegstaande ruimtes, optimalisatie en concentratie van koffiehoeken, copyhoeken en dergelijke heeft evident ook impact op de inrichtings-, energie- en schoonmaakkosten. Een keuze voor minder kantoorruimte veronderstelt ook dat het telewerken voluit ondersteund wordt. Bovendien kunnen alle medewerkers telkens de beste werkplek kiezen in functie van hun taak op een specifiek moment. Op elke plek is wifi voorzien, zodat het mogelijk is overal te werken als op een standaard werkplek. Ook het printing- en telefoniesysteem werden volledig vernieuwd en geoptimaliseerd.

“Door de make-over van De Zeeridder evolueert het stadsgebouw naar een moderne, duurzame en flexibele omgeving. Mechelen wil een efficiënte organisatie zijn, dit doen we door onze interne werkcultuur voortdurend bij te sturen. Hierdoor streven we naar een optimale dienstverlening, zowel naar de burger toe als naar elkaar”, aldus schepen van Vastgoedbeleid Greet Geypen.

Welzijn

Veel aandacht gaat in het vernieuwde gebouw ook naar welzijn op het werk. Met aangepaste koffiecorners en loungehoeken worden medewerkers gestimuleerd om pauzes in te lassen die de concentratie verhogen. Zittende en staande werkplekken prikkelen werknemers om meer te bewegen. Finaal moet meer comfort leiden tot minder ziekteverzuim. “De gemoedstoestand van onze medewerkers is erg belangrijk bij het functioneren op de werkvloer, daarom creëren we verschillende aangename werkhoeken”, zegt Koen Anciaux, schepen van Welzijn en voorzitter van het Sociaal Huis.

Mechelen heeft welomschreven klimaatdoelstellingen. De duurzaamheidseis was dan ook een rode draad bij de herinrichtingswerken. Zo werd 41% van het bestaande meubilair opnieuw ingezet terwijl 16% van bestaand materiaal werd gerecupereerd tot nieuw meubilair. De overschot werd maximaal ingezet in andere stadsprojecten of weggeschonken aan goede doelen en vzw’s. Evident werd overal ledverlichting voorzien en alle vormen van sluimerend energieverbruik werden verbannen.

Zelfsturend

De voordelen van het nieuwe werken zijn legio. “Medewerkers kunnen veel eenvoudiger dienstoverschrijdend gaan werken. Flexibiliteit en een comfortabele werkomgeving zorgen ook voor een beter evenwicht tussen werk en privé. Met duidelijker omschreven resultaten en meer autonomie krijgen medewerkers ook meer verantwoordelijkheid. Teams zullen meer dan ooit zelfsturend gaan werken. Dit veronderstelt ook een andere vorm van leiding geven. De klassieke hiërarchische relatie ruimt plaats voor een ander type relatie waarbij de medewerker eigen verantwoordelijkheid opneemt en daarbij kan rekenen op coaching en ondersteuning van zijn of haar leidinggevende”, aldus Marina De Bie (schepen van Personeel).

Op deze manier wil Groep Mechelen een aantrekkelijke werkgever zijn die de ambitie heeft om voortaan nog klantgerichter te gaan werken.

Aan de invoering van het nieuwe werken is een globale investering gekoppeld van 3,6 miljoen euro. Door de rationalisering van het ruimtegebruik wordt de investeringskost evenwel gedeeltelijk gecompenseerd.