Winkelkarrenkwis doet nadenken over prijsbewust winkelen

In de maand februari liep in Mechelen-Noord het project rond de winkelkarrenkwis, onder impuls van wijkwerking Noord en in samenwerking met buursport en het wijk- en lokaal dienstencentrum De Schijf. Twee winkelkarren werden gevuld met eenzelfde productenpakket, waarvan één met merkproducten en één met witte producten. Het publiek diende het prijsverschil te raden. Via dit project wil men aanzetten tot prijsbewust winkelen. Daarnaast zorgde het project ook voor een stimulans voor ontmoeting in De Schijf.

Twee gevulde winkelkarren
Onder impuls van buurtopbouwwerkster Els Van Langenhove werd een winkelkarrenkwis georganiseerd door de wijkwerking Noord, buurtsport en het wijk- en lokaal dienstencentrum De Schijf. Het project liep van 8 tot 28 februari 2018. Twee winkelkarren werden gevuld met eenzelfde productenpakket. Eentje met uitsluitend merkproducten, eentje met uitsluitend witte producten. Het was aan het publiek dat in de Schijf langs komt en de ruime buurt om het prijsverschil tussen de aankopen in beide winkelkarren te raden.

Prijsbewust winkelen
"Dit project heeft niet de bedoeling om voor of tegen merkproducten te zijn, maar geeft wel een aanzet tot bewuster de winkelkar te vullen bij het winkelen. Het laat ons ook toe eens de vergelijking te maken tussen witte en merkproducten", stelt schepen van economie Katleen Den Roover. “Is er een verschil tussen het merkproduct en het wit product in kwaliteit ? Verantwoord het prijsverschil een kwaliteitsverschil. Of zijn we aangenaam verrast door het wit product?”

Schepen van Welzijn, Koen Anciaux vult aan: “Of het nu gaat om een merkproduct of een wit product, alle levensmiddelen worden regelmatig onderzocht door onafhankelijke controle-instanties. Dit gebeurt bij alle producten om kwaliteit van voedingsmiddelen in de handel te garanderen en risico’s voor de gezondheid te beperken. Belangrijk om te weten bij het maken van keuzes”. 

Uit de kassatickets bleek dat de kar met merkproducten 109,24 € kost en de kar met witte producten 35,14 €. Het prijsverschil tussen beide karren bedroeg dus 74,10 €. Toch wel een zeer aanzienlijk bedrag.

In totaal namen meer dan 150 bezoekers deel aan het project om de prijs te raden. Uit de deelnemers werden 2 winnaars geloot die de gevulde winkelkarren in ontvangst mochten nemen en werden 10 troostprijzen geloot.

Project ook stimulans voor ontmoeting
In de loop van de voorbije maand zijn dus heel wat gesprekken tot stand gekomen rond de winkelkarren  tussen bezoekers van De Schijf over de winkelkarrenkwis en andere onderwerpen. Ook maakte op deze manier een nieuw publiek kennis met het wijk- en dienstencentrum De Schijf.