Wijkhuis Dijkstraat (Mechelen Zuid) wordt niet verkocht

Tijdens de opmaak van het meerjarenplan werd aan het stadsbestuur gemeld dat het wijkhuis Mechelen Zuid, Dijkstraat 41, zeer weinig gebruikt werd. Het stadsbestuur besloot daarom om over te gaan tot verkoop van het gebouw. 

Omdat de Provincie op zoek is naar een nieuwe locatie om het Regionaal Landschap Rivierenland (RLRL) in onder te brengen, stelde de stad een onderhandse aankoop voor. De wijkwerking zou dan geïntegreerd worden. Na onderzoek door de Provincie blijkt het gebouw niet geschikt voor het RLRL.
 
Op voorstel van schepen van Gebouwen Koen Anciaux is beslist het gebouw niet te verkopen. Het verkoopdossier wordt beëindigd. Het wijkhuis blijft ter beschikking als vergader- en feestruimte voor de buurt. Ook kleinschaligere buurtactiviteiten zoals de nieuwjaarsreceptie en workshops kunnen hier blijven doorgaan.

“Omdat er in tegenstelling tot eerdere berichten toch heel wat socio-culturele activiteiten georganiseerd worden blijft het wijkhuis bestaan.  We willen dit gebouw behouden ter bevordering van de sociale cohesie. Dat klinkt nu raar in deze corona-periode, maar het leven zal snel weer normaliseren”, zegt Koen Anciaux, schepen van Gebouwen en Eigendommen.