Vleugel stadsarchief aan Hof van Habsburg krijgt restauratie

Het stadsarchief dat zich bevindt in de westvleugel van het Hof van Habsburg ondergaat binnenkort een gedeeltelijke restauratie, waarbij de dakbedekking en het schrijnwerk worden vernieuwd. De stad Mechelen heeft de werken aan een aannemer gegund, zodat binnenkort de werf kan worden opgestart.

“De restauratiewerken werden gegund aan aannemer Denys Uit Wondelgem”, zegt schepen van monumenten en gebouwen, Koen Anciaux (Open Vld)

“Na het nazicht en plaatselijk herstel van de dakconstructie, zullen nieuwe natuurleien worden geplaatst en van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de zolders van het stadsarchief te isoleren. Tevens wordt het ganse Hof van Habsburg voorzien van een bliksemafleiderinstallatie”, vervolgt Koen Anciaux. 

Ook het buitenschrijnwerk is aan vernieuwing toe. Door het vervangen van de houten ramen en het gebruik van extra isolerende beglazing zal het ganse gebouw voldoen aan de huidige isolatienormen en dus energiezuiniger zijn.

“Het zorgvuldig bewaren van de waardevolle stukken van het stadsarchief wordt niet vergeten. Er worden binnenluiken en zonnewering voorzien, die zorgen voor een maximale bescherming van de archiefdocumenten” zegt schepen Koen Anciaux

De stad betaalt een bedrag van € 715.365 incl. btw. voor deze werken. Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Agentschap Onroerend Erfgoed. Het toegekend premiebedrag bedraagt € 250.062. De kosten voor de stad komen aldus op € 465.303.

De juiste startdatum van de werken wordt nog in onderling overleg met de aannemer bepaald, waarbij het de bedoeling is om nog voor de zomer van start te gaan. Gezien de Corona-crisis is dat nog te vroeg om correct in te plannen. 


De veiligheidscoördinatie voor de uitvoering van de werken zal gebeuren door Macobo in het kader van de raamovereenkomst.