Verschillende generaties dansen samen dankzij Mengelmoes

Mechelen zet sterk in op intergenerationele projecten. Dit zijn projecten waar jong en oud samen kunnen aan deelnemen. Onder de noemer Mengelmoes organiseerde de stad reeds enkele gezamenlijke activiteiten voor kinderen en ouderen waar ze samen konden zingen, knutselen en gezelschapspelletjes spelen. Vandaag vindt de vierde activiteit plaats: dansen.

Mengelmoes is spelen, zingen, knutselen en dansen. Dit is een initiatief van de
Mechelse Kinderraad in samenwerking met de ouderenadviesraad SARS, om jong en
oud samen aan projecten te laten deelnemen.

“De leefwereld van ouderen en kinderen is heel verschillend en daarom dat er voor hen doorgaans activiteiten georganiseerd worden naargelang hun interesses. Met Mengelmoes stappen we van dat pad af en organiseren we activiteiten waar beide generaties samen aan kunnen meedoen. De activiteit van vandaag is de laatste van de eerste reeks mengelmoes activiteiten, al is het wel de bedoeling om dit concept door te trekken naar de toekomst”, klinkt het bij Jeugdschepen Greet Geypen.

In oktober van verleden jaar konden de kinderen en de ouderen tijdens de activiteit
van Mengelmoes met elkaar gezelschapsspelletjes spelen. In november stond de activiteit in het teken van muziek. In maart van dit jaar stond er breien en knutselen op het programma. Vandaag staat de activiteit in het teken van dansen. Dansgroep Korneel uit Leest zal de kinderen en ouderen de nodige danstechnieken aanleren.

“Het samenbrengen van verschillende generaties is verrijkend. Voor de jongeren heeft
dit een grote pedagogische waarde en ook de ouderen kunnen nog wat opsteken van onze jeugd. Door samen activiteiten uit te voeren, krijgen generaties meer begrip en respect voor elkaar en het is bovendien leuk. Zo kunnen ze nieuwe ervaringen opdoen
en in de toekomst meer activiteiten samen doen”, aldus schepen en voorzitter van het Sociaal Huis, Koen Anciaux.