Verdere opwaardering van het spuihuis en de Dijle
werken starten maandag 5 augustus 


In 2014-2015 werd als eerste de zone tussen het molenhuis en het spuihuis gerestaureerd. Wortelmassieven, aangeslibde aarde en puin werden voorzichtig weggegraven zodat het water opnieuw ongehinderd kon doorstromen. Op een zelfde manier wordt nu ook de zone aan de andere zijde van het spuihuis vrij gelegd. Zo zal het water van de Binnendijle opnieuw aan beide zijden van het spuihuis doorstromen.

Door de bouw van twee sluizen en de aanleg van de ‘Afleidingsdijle’ op een gedeelte van de oude stadsgracht destijds, kon het water van de Dijle met een boog rond de binnenstad lopen. Doorheen de tijd zijn deze zones echter dichtgeslibd. Steengruis en slib hebben zich vastgezet tussen de restanten van de natuurstenen sokkels. Geleidelijk groeiden de zones dicht met bomen en struiken. Hierdoor werd de Binnendijle een stilstaand water. Daar komt nu verandering in.
 
“Het doel van de werken is om de leesbaarheid van het vroegere molencomplex te vergroten en de erfgoedwaarde van het als monument beschermde geheel verder te verhogen. Tegelijk vormen deze werken een mooi vervolg op het openleggen van de Binnendijle aan de Zandpoortvest”, zegt Koen Anciaux, de schepen van Monumenten.
 
De werken aan de sokkels zullen worden uitgevoerd door Bouwonderneming Janssens bvba in samenwerking met onderaannemer B&G Woningrenovatie, beiden uit Putte. De twee natuurstenen sokkels en de omliggende muren in baksteenmetselwerk worden waar nodig plaatselijk hersteld.

Deze werken kosten ongeveer € 76.000, waarvan € 20.000 gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid.

Eerder restaureerde de stad het molenhuis en het spuihuis zelf. Het houten spuihuis is, samen met het molenhuis, een restant van het grote watermolencomplex met wel zeven molens dat ontstond in de 15de eeuw, en werd sindsdien telkens aangepast aan de noden van de tijd.

De werken zijn voorzien van: 05-08-2019 tot en met 09-08-2019