Van start met het internet
Groep Mechelen werkt aan de digitale kloof

In 2016 stelde de Lage Drempel de nota “De Digitale Kloof bij mensen in armoede” voor met aanbevelingen. Naast het aanbieden van uniforme digipunten gaat de Groep Mechelen nog een stap verder in het wegwerken van deze digitale kloof.

Voor sommige Mechelaars is het niet evident om mee te zijn met de digitale evoluties van het moment. Uit de nota die de Lage Drempel in 2016 aan het college van Burgemeester en Schepenen bezorgde, bleek er een grote nood te bestaan aan uniforme digipunten. Dit zijn locaties verspreid over heel onze stad waar mensen terecht kunnen voor al hun digitale werk.  In 2017 werden alle PC’s bij deze digipunten voorzien van dezelfde software. Op deze manier kan men op een uniforme manier werken in deze digipunten en wordt de drempel verlaagd voor wie digitaal niet zo sterk staat. Vanaf oktober 2018 starten we digitale begeleidingssessies op in samenwerking met CBE-Open School.

“Vanuit de Lage Drempel werd ook gevraagd om begeleiding te voorzien voor de gebruikers van deze digipunten. Nu alle digipunten uniform zijn, is het voor de Groep Mechelen tijd om op deze tweede aanbeveling van de Lage Drempel in te gaan”, geeft Koen Anciaux, schepen en voorzitter Sociaal Huis aan. 

“Het aanbieden van begeleiding betekent een grote meerwaarde voor minder digitaalvaardige Mechelaars die geen of nauwelijks kennis hebben van PC/tablet/smartphone en hiervan hinder ondervinden in hun dagelijks leven. We grijpen deze samenwerking ook aan als een kans om signalen te ontvangen in verband met het toegankelijker maken van de websites en digitale toepassingen van de Groep Mechelen,” zegt Stefaan Deleus, schepen van ICT.

“Om tegemoet te komen aan deze nood, start de Groep Mechelen een samenwerking op met het Centrum voor Basiseducatie (CBE) Open School. CBE Open School zal in de verschillende digipunten van de Groep Mechelen (i.c. dienstencentra De Rooster en De Schijf) respectievelijk viermaal een lessenpakket van 8 lessen voorzien tijdens het schooljaar 2018-2019, met als doel de digitale geletterdheid van Mechelaars te verhogen met specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare Mechelaars,” vult schepen van Onderwijs Marc Hendrickx aan. 

Om op maat te kunnen werken van de deelnemers (o.a. rekening houdend met anderstaligheid of leeftijd), zullen maximum 12 personen deelnemen aan de lessen. De lessen zullen opgebouwd worden rond 4 grote onderwerpen: internet – mailen – bankieren – sociale media.

Wat kan men leren?
  • Informatie zoeken op het internet
  • Online een afspraak maken bij het Huis van de Mechelaar
  • Een e-mailadres maken
  • Een e-mail sturen
  • Online je bankrekening controleren
  • Online bankieren
  • Kennismaken met sociale media
Waar en wanneer?
Informeren voor deelname aan een lessenreeks, kan op één van de vier infomomenten in een dienstencentrum. Toeleiding gebeurt via het Agentschap Integratie & Inburgering, Groep Mechelen en de armoedeorganisaties. Per lessenreeks van 8 lessen kunnen 12 cursisten deelnemen. 

reeks 1: infosessie donderdagnamiddag 13/09 om 13.30 uur, LDC De Rooster, Klein Begijnhof 16
ma 17/9 - do 20/9 - ma 24/9 - do 27/9 - ma 1/10 - do 4/10 - ma 8/10 - ma 15/10 van 13 tot 16uur.
reeks 2: infosessie dinsdagnamiddag 2/10 om 13.30 uur, LDC De Schijf, Lijsterstraat 2
di 16/10 - di 23/10 - di 6/11 - di 13/11 - di 20/11 - di 27/11 - di 4/12 - di 11/12 van 13 tot 16 uur.
reeks 3: infosessie op maandagnamiddag 22/10 om 13.30 uur, LDC De Rooster, Klein Begijnhof 16
ma 5/11 en do 8/11 - ma 12/11 en 15/11 - ma 19/11 en do 22/11 – 26 en 29/11 van 13 tot 16 uur.
reeks 4: infosessie dinsdagnamiddag 17/12, LDC De Rooster, Klein Begijnhof 16
di 16/01 – di 23/01 – di 30/01 – di 13/02 – di 20/02 – di 6/03 – di 13/03 – di 20/03 van 13 tot 16 uur.