Tussenkomst zuigelingenvoeding wordt uitgebreid


Het Sociaal Huis kwam gezinnen tegemoet in de aanschaf van zuigelingenvoeding voor kinderen van 0 tot 6 maanden. Nu is er na aantoonbaar succes beslist om de doelgroep, die hiervoor in aanmerking komt, uit te breiden naar kinderen van 0 tot 12 maanden.

 

Deze tussenkomst wordt verleend aan leefloongerechtigden, cliënten van GO-team, schuldbemiddeling en dienst voor huurbegeleiding, voor hun kinderen tot de leeftijd van 6 maanden. Deze leeftijdsgroep wordt nu uitgebreid naar kinderen van 0 tot 12 maanden.

 

Het is de bedoeling dat de cliënt de zuigelingenvoeding zelf aankoopt bij de apotheker en terugbetaling vraagt bij het Sociaal Huis met het betalingsbewijs. Het Sociaal Huis betaalt maximum 30 euro per maand per kind terug en trekt er een budget van € 6 000 per jaar voor uit.

 

“Het tussenkomen in deze kost werkt drempel verlagend wat betreft het bespreekbaar maken van opvoedingsondersteuning en veiligheid van het kind. We blijven op deze manier kinderarmoede bestrijden. Dat is een van onze belangrijkste beleidsdoelstellingen,” zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.