Tuin in De Langhestraat feestelijk ingehuldigd
Buurt noemt het ‘De Pluktuin’

Het Sociaal Huis kocht vorig jaar een projectgrond in de De Langhestraat 14-16, aangrenzend aan het lokaal dienstencentrum Den Deigem. Deze heeft nu tijdelijk in samenspraak met het buurtcomité Heihoek een sociale en groene invulling. Vandaag is deze samentuin officieel geopend. Ook werd de benaming van de tuin kenbaar gemaakt: ‘De Pluktuin’.

Sinds  vele maanden zorgen een aantal wijkbewoners er onder impuls van de buren uit De Langhestraat voor dat het braakliggend stuk grond gelegen, in De Langhestraat aan de achterzijde van het dienstencentrum Den Deigem, gevrijwaard blijft van zwerfvuil. Ze gingen zelfs over tot het planten van struiken en uitzaaien van bloemenzaadjes.
Het stuk grond was van het Sociaal Huis en is nu overgedragen aan het Zorgbedrijf Rivierenland. Er werd een budget van € 25 000 uitgetrokken om het aangekochte stuk grond een leven in te blazen, met de bedoeling om de sociale cohesie in de wijk te vergroten en een groene rustpunt te beiden.
Groen lichtpuntje
De Heihoek is een van de dichts bewoonde buurten van Mechelen, daarom zal dit groene lichtpuntje in de binnenstad een verademing. Het zal de interactie tussen bezoekers van Den Deigem en buurtbewoners bevorderen. Op deze manier zal het dienstencentrum naast de vaste bezoekers die er al jarenlang komen, ook een andere groep aantrekken.
“De buurt maakt op een gecoördineerde manier gebruik van de tuin. Zij staan in voor de onderhoud. Drie maal per jaar zal de stad instaan voor snoeiwerk. Wanneer er overaanbod is van composteerbaar materiaal, zal de stad ervoor zorgen dat het wordt weggehaald”, zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter Zorgbedrijf Rivierenland.
Er is een toegangspoort van het terras van LDC Den Deigem naar de nieuwe tuin. Bijkomend  is er een strook voorzien waar voertuigen van het Sociaal Huis op terecht kunnen om mensen af te zetten of voor logistieke leveringen. Inmiddels staat er een bijenhotel “Bee & Bee” en worden er vooral kruiden gekweekt. Verder zijn er bomen, groente- en fruitbakken en zitbanken geplaatst om tot rust te komen. Bovendien  kan je er genieten van een prachtige muurschildering van Jurgen Gielen.
Schepen Koen Anciaux, is heel erg enthousiast: “We hebben een stuk groen gegeven aan de buurt. De waardering blijkt enorm groot. Iedereen doet wel iets voor de tuin, dit is een stuk inspiratie voor de buurt. Maar ook inspiratie voor ons beleid, hier moeten er meer van zijn. We moeten alle mogelijkheden in Mechelen bekijken”, klinkt het.

De Pluktuin
Als laatste stap moest er een naam gegeven worden aan de tuin. Tot 5 mei konden buren nog een naam voor de tuin voorstellen. Deze werd vandaag  plechtig kenbaar gemaakt tijdens de onthulling van de tuin.

‘De Pluktuin’ geeft goed weer wat de initiatiefnemers in gedachten hebben. Het is een tuin waar elke buur iets kan komen plukken. Overigens stellen we vast dat de kruiden- en groentebakken bijzonder goed onderhouden worden en er bij goed weer ook ’ s avonds altijd wel een aantal mensen bij elkaar komen om de planten water te geven, wat te wieden of een kopje thee te drinken.