Torens aan de Dijle verwelkomt nieuwe voorzitter

Sinds 2000 staat Torens aan de Dijle vzw in voor het ontsluiten en promoten van de grote rijkdom aan religieus erfgoed in de acht historische kerken van Mechelen. Koen Anciaux is officieel aangesteld als nieuwe voorzitter door de Algemene Vergadering van de vzw.

Dankzij de enthousiaste inzet van vele mensen groeide dit initiatief uit tot een belangrijke factor van het culturele en toeristische leven in de Dijlestad. “Torens aan de Dijle wil kerkbezoekers informeren en helpen om het religieuze erfgoed optimaal te ontdekken en te beleven”, zegt voorzitter Koen Anciaux.
 
Naast de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering kan de vzw rekenen op haar 52 vrijwilligers. Dagelijks worden de bezoekersaantallen bijgehouden. In 2018 is er een totaal van 80.472 bezoekers geteld in de kerken die door onze vrijwilligers bemand worden.
 
De positieve reacties van bezoekers die jaarlijks in de acht kerken langskomen om het cultuurpatrimonium te bewonderen, liegen er niet om. De inspanningen van Torens aan de Dijle, ondersteund door de Provincie Antwerpen en de Stad Mechelen, worden erg gewaardeerd en zijn een voorbeeld voor andere steden.