’t moNUment opent in De Schijf
Ontmoetingsplaats voor personen met dementie
en hun mantelzorgers

Op 21 september, de Wereld Alzheimer Dag, opent in lokaal diensten-centrum De Schijf ’t moNUment: een ontmoetingsplaats voor personen met dementie en hun mantelzorgers. Zij vinden in ’t moNUment ondersteuning, informatie over lokale en bovenlokale dementievriendelijke initiatieven en kunnen er advies inwinnen. Het is tevens de uitvalsbasis om activiteiten op te zetten die personen met dementie en hun mantelzorgers samen meer participatie- en inclusiemogelijkheden bieden in de Mechelse gemeenschap.

Risico op isolatie

Studies tonen aan dat dementie ongeveer drie keer zoveel betrokken personen treft als het aantal patiënten. Significant is ook dat 82 % van wie zorg draagt voor iemand met dementie, overbelast is of een groot risico loopt op overbelasting. Uit een ander onderzoek blijkt dan weer dat veel mensen met dementie hun huis niet uitkomen, omdat ze zichzelf niet meer in staat achten om deel te nemen aan activiteiten die ze graag deden voordat ze de diagnose van dementie kregen. Velen voelen zich geremd door de ziekte en missen het zelfvertrouwen om naar buiten te gaan.

“Zowel vanuit mantelzorgers als vanuit de zorg klinkt meer en meer de vraag naar initiatieven gericht op participatie van de persoon met dementie en diens mantelzorger”, zegt Koen Anciaux, schepen van Welzijn en Senioren en voorzitter van het Sociaal Huis. “’t moNUment biedt hierop een antwoord. Het is een anker-, wegwijs- en reflectiepunt voor de persoon met dementie en diens mantelzorger. Wie nood heeft aan een luisterend oor, advies, informatie of contact met lotgenoten, kan hier terecht.”

Wanneer De Schijf open is kan je er altijd naartoe om bijvoorbeeld folders te halen of elkaar te ontmoeten. Enkele dagen per week is een deskundig zorgverlener in ’t moNUment aanwezig, bij wie je op afspraak terecht kan met vragen rond dementie. Organisaties of verenigingen die activiteiten organiseren voor personen met dementie en hun mantelzorgers en op zoek zijn naar een locatie, zijn ook van harte welkom in ’t moNUment.

Vanwaar de naam ‘t moNUment?

Een ‘moment’ kan verwijzen naar het verleden, heden of de toekomst, net zoals het bewustzijn van personen met dementie evolueert naar momenten en fragmenten van tijd, in het verleden, heden en de toekomst. Met ‘nu’ verwijzen we naar de kracht van het huidige moment. Een volgend moment kan binnen het ziekteproces weer helemaal anders zijn voor de persoon met dementie. Het woord ‘monument’ stamt van het Latijnse ‘monumentum’ en betekent ‘dat wat herinnert aan’. Men moet altijd de persoon achter de mens met dementie herinneren, de persoon die hij of zij ooit was voor de ziekte er was.

De Stem van ons Geheugen

Op de opening van ‘t moNUment zal ‘De Stem van ons Geheugen’ worden voorgesteld, een nieuwe cd van Koor&Stem i.s.m.  Muziekmozaïek. Alle liederen werden ingezongen door koorzangers én mensen met dementie. Zingen geeft mensen met dementie letterlijk en figuurlijk een stem, werkt therapeutisch en draagt bij tot de destigmatisering van het ziektebeeld dementie. De Stem van ons Geheugen bestaat uit aangepast didactisch materiaal en uit ondersteuning op maat: een inspiratiegids, een cd, partituren, tekstbundels en een coaching traject voor wie met een ‘contactkoor’ wil beginnen. Dit project wil het contact tussen mensen met dementie en hun familie of mantelzorgers stimuleren en versterken door hen samen te laten zingen in een 'contactkoor'.