Straathoekwerk heeft een nieuwe uitvalsbasis

Straathoekwerk Mechelen kent al een lange geschiedenis. De straathoekwerker zet zich in voor mensen voor wie de weg naar de reguliere hulpverlening geen evidente stap is.  Als metgezel proberen ze de zelfredzaamheid van de gasten te vergroten en hen op deze manier toe te leiden naar het reguliere hulpverleningsnet.  Om de toegankelijkheid van het straathoekwerk nog te verhogen, hebben ze sinds kort een lokaal waar iedereen die in contact wil komen met onze straathoekwerkers welkom is.

Straathoekwerk

Straathoekwerk is een laagdrempelige professionele werkvorm van aanwezig zijn, gericht op de realisatie van een kwaliteitsvol bestaan van maatschappelijk kwetsbare mensen. Door dagelijks aanwezig te zijn bij de mensen ontstaat er een respectvolle relatie waarbinnen alles besproken en behandeld kan worden. De belangrijkste werkinstrumenten zijn de eigen persoonlijkheid van de straathoekwerker en de vertrouwensrelatie die hij opbouwt met de doelgroep. Via het individuele werk met de gasten werkt straathoekwerk aan aansluiting.  En via het structurele werk met de samenleving werkt straathoekwerk aan insluiting.  

Huidige context

Straathoekwerk ondervindt in Mechelen al enige tijd dat de openbare ruimte minder toegankelijk wordt voor haar gasten. Volkscafé’ s worden duurder of verdwijnen, zitbanken verdwijnen en veel (jonge) gasten hebben het gevoel dat ze niet welkom zijn op openbare plaatsen. Een vaste locatie voor onze straathoekwerkers is dan ook een meerwaarde om hun werking verder uit te bouwen en geeft hun gasten een soort van vaste stek waar ze terecht kunnen, kortom een plek waar straathoekwerkers met hun gasten aan de slag kunnen.    Sinds enkele weken hebben de straathoekwerkers een eigen lokaal.

Laagdrempelig contact

De laagdrempeligheid van dit lokaal is van groot belang en de huiselijke sfeer van het draagt hiertoe bij.  Dit maakt voor gasten die om welke reden dan ook de aansluiting met het reguliere net verloren zijn, de stap naar heraansluiting via straathoekwerk makkelijker. “We zijn blij dat we een plaats hebben kunnen creëren nabij het gebouw van het Sociaal Huis waar mensen met hun vragen kunnen binnenstappen. Dit lokaal kan nog een extra drempel verlagen naar onze reguliere hulpdiensten”, zegt Koen Anciaux,  schepen en voorzitter van het Sociaal Huis.
Het gaat hierbij om een én-én-verhaal.  Straathoekwerk en de reguliere hulpverlening zijn complementair aan elkaar.  Voor 90% van de Mechelse bevolking volstaat het reguliere net.  Straathoekwerk vormt de brug voor die andere 10%.

‘Een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor iedereen maar vooral ook voor mensen met een hoge maatschappelijke kwetsbaarheid komt in grote mate  de herkenbaarheid van het straathoekwerk ten goede. Ten slotte heeft de toename aan contacten het gevolg dat we als werkers meer signalen ontvangen en sneller kunnen overgaan tot structureel werk in dialoog met beleidsmakers,” geeft schepen van Preventie en Veiligheid, Stefaan Deleus, aan.

Schepen Deleus en schepen Anciaux stellen graag op 5 oktober 2017 om 15u dit nieuwe lokaal aan u voor (Lange Schipstraat 27).