STEM voor Zorg 

Begin september werd het Hof van Egmont door RVO-Society uitgenodigd om deel te nemen aan een waardevol project. De doelstelling van deze vereniging is om studenten secundair onderwijs in de richting zorg te laten samenwerken met studenten uit een technische richting. De kennis en ervaringen van beide groepen heeft uiteindelijk geleid tot een realisatie die gebruikt kan worden in het woonzorgcentrum Hof van Egmont.

Het Hof van Egmont werkte  samen met de leerlingen Zorg van het Busleyden Atheneum in Mechelen en het Technisch Atheneum in Keerbergen richting Houtbewerking voor de technische kant. STEM staat voor Engineering, Gezondheidszorg, Techniek, Wetenschap.
De leerlingen maakten eerst kennis met de bewoners door samen te koken. Hierbij kregen sommigen van de technische richting een aantal beperkingen opgelegd, om zich te kunnen inleven in de wereld van een oudere persoon. Sommigen kregen een bril op zodat hun zicht verminderde anderen kregen dan weer de opdracht om de groenten te kuisen met een verlamde arm.

Tijdens overlegmomenten tussen de leerlingen konden de leerlingen Zorg aangeven aan welke eisen de toestellen moesten voldoen om tegemoet te komen aan de verwachtingen en mogelijkheden van de gebruikers. Ze werden hierin bijgestaan door animatoren, kinesisten en ergotherapeuten. De ervaringen werden gedeeld met leerlingen Houtbewerking, die dan de technische kant van het geheel uittekenden.

Vijf meubelstukken

Deze samenwerking heeft uiteindelijk geleid tot vijf mooie uitgewerkte plannen.

In overleg met medewerkers van het Hof van Egmont werd er gekozen voor twee belevenistafels, twee tuinier tafels (plantenbakken) en een treincoupé waarin de bewoners konden wegdromen met het idee om weer op reis te zijn met de trein.

Een groepje boog zich over het ontwerpen van een nagemaakte treincoupé die bewoners zal laten wegdromen bij herinneringen aan vroegere reizen. Een bijkomende verwachting was dat het zou kunnen gebruikt worden door de bewoners die leiden aan dementie.

Met uitzondering van de treincoupé staan alle toestellen op wieltjes, waardoor ze overal kunnen ingezet worden. De plantenbakken ook, waardoor deze zowel buiten kunnen staan als in de kamer van de bewoners. Zo kunnen ook medebewoners met groene vingers maar die moeilijk de kamer kunnen verlaten ook nog ervaren hoe het is om nog eens voor plantjes en kruiden te zorgen.

“Het is voor de leerlingen en unieke ervaring geweest waarbij zij hebben leren samenwerken, overleggen en afspreken en onze bewoners gaan gebruik kunnen maken van de toestellen die de leerlingen met veel inzet hebben ontwikkeld en gebouwd”, zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter Zorgbedrijf Rivierenland .

Ook in vijf andere woonzorgcentra in Vlaanderen werd een dergelijke samenwerking afgesloten met scholen in de buurt.