Stedelijke Kinderkribbe Dennestraat krijgt nieuwe vloer

De Stedelijke Kinderkribbe Dennenstraat vervangt deze zomer de vloerbekleding van twee afdelingen waar in totaal 50 kinderen worden opgevangen.

De vloerbekleding die er nu ligt is in slechte staat. Er beginnen namelijk hier en daar naden los te komen. De bekleding bestaande uit soepel PVC materiaal dateert nog van 1976 en zal vervangen worden door één uit dezelfde elementen. Dat is makkelijk te onderhouden en erg hygiënisch.

Er worden vier leefgroepen opgevangen in de kribbe in vier aparte afdelingen. De twee afdelingen waar de lopers en kruipers worden opgevangen krijgen voorrang. “Onze kribbes moeten altijd voldoen aan kwalitatieve normen. We kunnen kleine kinderen niet op een oude kapotte vloer opvangen en laten spelen,” zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis. 

De werken gaan in de meest rustige periode van start om overlast zo beperkt mogelijk te houden. De vernieuwing gebeurt in twee fases in augustus. Lopers en de kruipers zullen beurtelings in andere lokalen ondergebracht worden, zodat zij en hun ouders/opvoeders geen hinder ondervinden van de werkzaamheden. “Dit gebeurt telkens in goede afstemming met de verantwoordelijken. Een goede communicatie met alle betrokkenen is hierbij essentieel,” voegt schepen van Openbare Werken Chris Backx toe.

De opdracht zal worden uitgevoerd door het bedrijf Beecolor uit Rijmenam. De kostprijs voor de soepele vloerbekleding voor de volledige oppervlakte is € 36.900 incl. btw.