Starterslabo ontwikkelt samen met provincie Antwerpen en de Groep Mechelen een unieke proeftuin in Mechelen
“Van leefloner naar zelfstandig ondernemer

Starterslabo stelde al lang vast dat de groep van mensen met een leefloon niet werd bereikt binnen hun reguliere werking. De vinger op de wonde leggen was niet zo evident. Tijd en middelen ontbraken om daar dieper op in te gaan. Dankzij een impulssubsidie voor innovatieve projecten in de sociale economie van de provincie Antwerpen en het enthousiasme van het Sociaal Huis in Mechelen kan deze uitdaging omgezet worden in een proeftuin. Kansen ontdekken en laten ontwikkelen zit in het DNA van de provincie Antwerpen en ondernemen zit Mechelen in het bloed. Een mooier draagvlak konden we niet dromen voor deze proeftuin in Mechelen.

Dankzij deze samenwerking van Starterslabo met de provincie Antwerpen en de Groep Mechelen kunnen we ons nu specifiek richten naar mensen die een leefloonuitkering ontvangen en toch goesting hebben in ondernemen. Gelijktijdig is het een leerproces om te achterhalen waar we moeten bijschaven in de detectie, de intake, de methodiek, de inhoudelijke begeleiding en de coaching.

Wat is starterslabo?

Starterslabo heeft een jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen die hun ondernemersdroom willen realiseren en daarin ondersteuning zoeken door middel van coaching, training en aandacht voor persoonlijke groei. Ze hebben daarbij vooral aandacht voor niet-werkende werkzoekenden, mensen die een grote afstand tot ondernemen en mensen met een migratieachtergrond. 70% van de deelnemers start effectief een eigen onderneming op of stroomt door naar het reguliere werkcircuit. 

Een getuigenis:
Starterslabo heeft mij bewust gemaakt van mijn kwaliteiten en valkuilen als ondernemer.
Dankzij Starterslabo en de fantastische ondersteuning durfde ik de stap te maken om mijn praktijk in de wereld te zetten.
Mijn begeleider wist me met haar enthousiasme en wijze raad telkens de goede richting te wijzen. Ik zou Starterslabo aan iedereen die zijn of haar passie wil volgen aanraden. Jammer dat het traject maar anderhalf jaar duurt. Het mag gerust dubbel zo lang duren!
De kracht van de groep is een grote meerwaarde.

Van leefloon naar zelfstandig ondernemer

Binnen het project  “Van leefloon naar zelfstandig ondernemer” gaat specifieke aandacht naar personen met een leefloon, coaching van de kandidaat-ondernemers uit deze doelgroep en het overbruggen van de grote afstand tot zelfstandig ondernemen.

Provincie Antwerpen ondersteunt opbouw van onderuit

Met haar impulssubsidies creëert de provincie Antwerpen kansen voor innovatieve initiatieven in de sector van de sociale economie. Zo ondersteunt de provincie economische bedrijvigheid en bevordert ze de activering van kansengroepen. Dankzij haar nabijheid en toegankelijkheid kan de provincie inspelen op lokale noden en verwachtingen. Ze kan inspelen op nieuwe trends en proces- en productinnovaties die anders geen kans krijgen om te ontwikkelen.

De provincie Antwerpen ondersteunt de proeftuin “Van leefloon naar zelfstandig ondernemer” in Mechelen met een impulssubsidie van 25.500 euro (tot 30 juni 2019).
Peter Bellens, gedeputeerde voor Sociale Economie : “De provincie Antwerpen streeft naar een inclusieve economie, waarbij iedereen aan de slag kan met een job die hem of haar op het lijf geschreven is. Een initiatief als Starterslabo kan daarbij een flinke hefboom zijn. Maar als de belangrijke doelgroep van mensen met een leefloon moeilijk bereikt wordt, moet men daarvoor een tandje bijsteken. Daarvoor zal in Mechelen een specifieke methodiek ontwikkeld worden, die daarna ook elders toegepast kan worden.”

Starterslabo werkt samen met de Groep Mechelen  
Starterslabo heeft in de Groep Mechelen een dynamische en enthousiaste partner gevonden die mee alle kansen wil geven aan deze proeftuin.

“Het Sociaal Huis Mechelen voorziet 7.500 euro voor facilitaire ondersteuning. De Groep Mechelen helpt Starterslabo om het lokale werkveld te duiden, sleutelfiguren aan te reiken en de context te schetsen. Zo krijgt Starterslabo ook een stek in Mechelen om door middel van een intensief traject van anderhalf jaar mensen met een leefloon hun ondernemersdroom waar te maken”, zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis (OCMW).

Dat Starterslabo in de Groep Mechelen een stevige partner heeft gevonden is niet vreemd aan de vele troeven voor startende ondernemers die Mechelen zelf permanent ontwikkelt: verschillende geschikte locaties en stadsvernieuwingsprojecten, een prachtig historisch en architecturaal kader, Mechelen Kinderstad, een aantrekkelijke mix van oud en nieuw, historisch en modern, een dynamisch beleid met gekwalificeerde medewerkers, …

“Globaal zit de economische aantrekkingskracht van Mechelen  opwaarts in de lift. Ons uitgangspunt is aan iedereen maximaal de kans geven om hier creatief te ondernemen en dat  ondersteunen we voluit met begeleiding. In die zin vormt het Starterslabo zeker een meerwaarde. Het kan een stevige springplank betekenen voor personen die het iets moeilijker hebben om een eigen zaak op te starten”, meent schepen van Economie Katleen Den Roover.

Daarnaast zet de Groep Mechelen sterk in op ondernemen. Men startte samen met VZW Mest (Mechelse voedingsbodem voor startende ondernemers) een intensieve samenwerking op om startende ondernemers te ondersteunen.  De dienst Economie staat startende ondernemers niet alleen bij met advies maar begeleiden hen ook eveneens in het zoeken van een geschikt pand. Bij de Box legt men de nadruk op horecaconcepten en cross-overs tussen horeca en handel. Artenova wordt ingevuld als een hub voor artistiek talent en creatieve ondernemers. En natuurlijk is er ook het OH! een bruisende ondernemershub die ruimte biedt aan ondernemers die zich begeven binnen de creatieve of digitale economie.

Wie interesse heeft in of vragen  heeft over dit project, kan steeds terecht bij Starterslabo op het nummer 03 213 28 81 of via mail: starterslabo@mechelen.be