Stadsbestuur boekt resultaat in aantal kinderopvangplaatsen

Uit recente cijfers blijkt dat Mechelen momenteel voldoende kinderopvangplaatsen  heeft. Het realiseren van kinderopvangplaatsen was én is één van de speerpunten van het Mechelse stadsbestuur. Mechelen blijkt nu een van de beste leerlingen uit de klas. Onze stad zit namelijk meer dan 10% boven Vlaamse norm.

Gezien de recente bevolkingscijfers en het aantal kinderen onder de 3 jaar behaalt het stadsbestuur haar doelstelling om voldoende kinderopvangplaatsen te voorzien.
Het stadsbestuur baseerde haar beleidsvisie betreffende kinderopvang destijds op prognosecijfers van 2011. De voorbije 5 jaar (2013 – 2017) investeerde de stad een totaal bedrag van € 793.250 als ondersteuningstoelage voor starters of initiatieven die uitbreiding realiseren.

Op 1 mei 2018 zijn er 1705 opvangplaatsen in Mechelen. Dat is een netto aangroei van 382 plaatsen. Er gingen de afgelopen jaren 141 plaatsen verloren door sluitingen, maar waren wel effectief gerealiseerd. Dus zijn er in deze bestuursperiode eigenlijk geen 382 maar 523 nieuwe plaatsen bijgekomen.

Volgens de prognose in 2011 zouden er in 2018 3.950 kinderen van beneden de 3 jaar zijn, maar effectief zijn dat er 3.334. Dus 616 kinderen minder dan dat er in 2011 werd gedacht. Op basis van deze cijfers behaalt het stadsbestuur wel degelijk de gestelde norm uit het Vlaams Decreet van 50% (aantal opvangplaatsen) in 2017.
De 1705 kindplaatsen die Mechelen nu heeft zijn goed voor 66% van de gestelde Vlaamse norm. Hiermee zit Mechelen dus ver boven de norm van 50%. Bovendien is de norm volgens hetzelfde Decreet 62% in 2020 en Mechelen zit daar nu al ver boven.

Uitleg over berekening van het aantal plaatsen
Kind en Gezin geeft aan dat 1 plaats gemiddeld door 1.29 kinderen wordt gebruikt. Dat komt doordat niet ieder kind iedere dag wordt opgevangen. De opvangdiensten maken een eigen opvangschema en proberen zo tot optimale invulling van hun plaatsen te komen.

Spreiding opvangplaatsen

Momenteel zijn er 35 vrije plaatsen in de stad (0-3 jaar). Dat kan men zien als overaanbod. Deze opvangplaatsen worden niet ingevuld vanwege verschillende factoren, zoals de ligging of openingsuren van het initiatief.  Ondertussen blijven we toch rekening houden met de bevolkingsgroei in de toekomst en blijven nieuwe opvanginitiatieven steunen en aanmoedigen, bijvoorbeeld door middel van crowdfunding. Extra info hierover www.crowdfundingmechelen.be
“Als schepen van kinderopvang is het voor mij belangrijk om een evenwicht te realiseren tussen vraag en aanbod. Dat is een doelstelling waar we ons zeer nauw mee bezig houden. De cijfers worden wekelijks zeer nauwkeurig bijgehouden. We baseren onze acties op die cijfers en sturen waar nodig”, zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter Zorgbedrijf Rivierenland.

Plannen en projecten

- In 2018 investeren we € 150.000 aan ondersteuningstoelagen voor privé initiatieven. In de wijken Arsenaal-Muizen en Nekkerspoel werken we verder aan de achterstand in aantal plaatsen.
- In de wijk Arsenaal zijn er al concrete plannen voor opvangvoorziening op de Alstom-site, waar naast de Lidl vestiging ook een kinderdagverblijf gerealiseerd wordt met 36 kindplaatsen.
- Verder bekijken we de mogelijkheden voor opvanglocaties op de Ford-site en Senam-site (Nekkerspoel).
- Vorig jaar startte het nieuwe PACE Project kinderopvanginitiatief aan de Caputsteenweg, genaamd 38 Volt. Dit staat los van de genoemde opvangcijfers, maar het is een belangrijk bijkomend project die 15 kinderen opvangplaats biedt.

Kinderopvangwijzer
Wie vandaag de kinderopvangwijzer raadpleegt ziet dat er momenteel 35 vrije plaatsen zijn in Mechelen. www.kinderopvangwijzer.be/mechelen