Stad wil de Mechelse 55-plusser beter leren kennen

Stad Mechelen en het Sociaal Huis lanceren de 55-plus enquête. De bevraging duurt vijf weken en heeft als doel een beter inzicht te krijgen op de vrijetijdsbesteding van de 55-plussers in de stad. Zo kan er de komende jaren meer rekening gehouden worden met hun behoeftes. Het is vooral de bedoeling om 55-plussers actiever te betrekken bij de keuzes die gemaakt worden.

Zo’n 25.000 Mechelaars zijn ouder dan 55 jaar. Het is een heel diverse groep: sommigen behoren nog tot de werkende beroepsbevolking of zijn vrijwilliger, anderen hebben de jaren 30 of de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt of zijn babyboomers, sommigen zijn fit en gezond en anderen hebben meer zorg nodig.
De Stad en het Sociaal Huis Mechelen willen hun vrijetijdsbesteding beter leren kennen. Een focus waarover relatief weinig informatie bestaat. “Mechelen wil een leeftijdsvriendelijke stad zijn met aandacht voor alle inwoners. We vinden het belangrijk om onze 55-plussers beter te leren kennen. Ik hoop dat velen onder hen deelnemen aan de bevraging, want zo is de enquête representatief en kunnen we met de verkregen resultaten aan de slag,” zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.

De enquête duurt in totaal vijf weken, van 27 februari tot 1 april 2017. Alle Mechelse 55-plussers kunnen de bevraging invullen op  www.mechelen.be/55-plussers.  Ze kunnen hun mening geven bij vragen zoals: zijn ze actief in verenigingen of doen ze vrijwilligerswerk? Gaan ze vaak naar concerten, tentoonstellingen of sportwedstrijden? Hebben ze veel contact met buren, vrienden of familie? Hebben ze talenten en ervaringen die ze willen delen met anderen? En waar vinden ze informatie over wat er in Mechelen te doen is?
55-plussers die niet over een computer beschikken, kunnen tijdens de openingsuren terecht bij UiT in Mechelen, in de bibliotheek (op gelijkvloers is een computer ter beschikking) en in de lokale dienstencentra. “Via een onlinebevraging proberen we zo veel mogelijk 55-plussers te bereiken.  Maar ook mensen die geen eigen pc hebben of misschien iets minder digitaal vaardig zijn willen we zeker bij deze bevraging betrekken. Daarom stellen we pc’s ter beschikking bij Uit in Mechleen, in de bibliotheek en in de lokale dienstencentra”, geeft Stefaan Deleus, schepen van ICT, aan.
 “Op korte tijd is dit de derde digitale enquête die we realiseren. Zo breiden we de digitale participatie uit. De 55-plussers kunnen door massale deelname aan de enquête tekortkomingen, noden en dat wat goed is kenbaar maken. Zo kunnen ze mee het beleid sturen. We bekijken de verwerkte info ook per wijk- en dorp en zullen aandacht hebben voor eventuele leemtes”, zegt schepen Kathleen Den Roover.

Wie graag op de hoogte wordt gebracht van de resultaten of meer betrokken wil worden bij de acties, kan zijn e-mailadres achterlaten.