Stad verlengt gebruikstermijn witte huisvuilzakken tot einde 2020 


Nu het einde van april in zicht is krijgt het stadsbestuur van Mechelen van sommige Mechelaars de vraag om de gebruikstermijn te verlengen. Volgens de regels zijn de oude witte huisvuilzakken vanaf 1 mei niet meer geldig. 

“We stellen vast dat niet iedereen zijn oude huisvuilzakken verwerkt krijgt voor 1 mei. Daarom zullen de witte huisvuilzakken nog tot einde 2020 mogen gebruikt worden” verklaart schepen van Financiën Koen Anciaux (Open Vld).
Deze beslissing is een extra bijkomende voorzorgsmaatregel om mogelijke onnodige winkel verplaatsingen omwille van huisvuilzakken te voorkomen. 
 
Schepen Koen Anciaux (ook voorzitter Ivarem) is ervan overtuigd dat deze beslissing warm onthaald zal worden, maar vraagt wel alle huisvuilzakken volgens de geldende regels aan te bieden. 
 
Zie voor meer info: https://www.ivarem.be/mechelen