Stad verkoopt eigendommen via digitaal platform ‘Biddit’  


Stad Mechelen organiseert voortaan openbare verkopen van onroerende stadseigendommen via het biedingsplatvorm “Biddit”. Verkoper en koper hoeven zich niet meer te verplaatsen en blijven anoniem tijdens het biedproces.

“De stad verkoopt haar onroerende goederen volgens de procedure van openbare verkoop. Voortaan zal de openbare verkoop volledig via het online platform Biddit gebeuren.  Voor de openbare verkoop van de eigendommen van het Sociaal Huis geldt hetzelfde,” zegt schepen van Eigendommen, Koen Anciaux.
 
Het online bieden verloopt bijzonder transparant. Elk uitgebracht bod is zichtbaar voor
iedereen die Biddit bezoekt terwijl de identiteit van de bieders, zoals gezegd, onzichtbaar
is. De periode om een bod uit te brengen is beperkt tot acht dagen zodat ook de verkoper snel weet waar hij aan toe is. Voor het online bieden van start gaat, staan de panden wel zo’n drie tot vier weken in de aanbieding zodat kopers de kans krijgen het pand te bezoeken en zich te vergewissen van de budgettaire mogelijkheden.
 
Op het online biedingsplatform BIDDIT kan elektronisch geboden op een openbare verkoop.
- Mechelse notarissen bieden de online verkoopwijze aan.
- Het gebruik van het platform is kosteloos.
- De website werkt als elk gekend online vastgoedverkoopplatform,
- De bieder kan in alle vertrouwen een bod uitbrengen op een veilige veilingsite, de
rechtszekerheid is gegarandeerd.
- De bieder kan vooraf inschrijven, hij krijgt een bericht van de start bieding.
- De toewijzing van het bod gebeurt binnen de 10 werkdagen, de notaris communiceert
aan de bieders datum en uur.
- Biddit garandeert online verkoop van vastgoed op een eenvoudige en veilige manier.
- De verkoop zal gebeuren volgens de gangbare werkwijze van de Kamer van Notarissen
van de provincie Antwerpen.
 
“Kandidaat-kopers moeten zich niet meer verplaatsen naar een verkoopzaal om deel te
nemen aan een openbare verkoop. Integendeel, bieden kan via een laptop, tablet of
smartphone, waar de kandidaat-koper zich ook bevindt”, zegt de schepen nog.
 
Alle noodzakelijke controles om het eigendom over te dragen, gebeuren al voordat het pand online te koop wordt aangeboden. De personen aan wie toegewezen wordt, hoeven geen drie of vier maanden meer te wachten vooraleer ze het goed in gebruik kunnen nemen. Kandidaat-kopers blijven tijdens het volledige biedproces “anoniem”, zowel voor de verkoper als voor andere bieders. Een ander voordeel is dat de kopers het aangekochte goed snel kan gebruiken, eens hun bod definitief is aanvaard.
 
Ook voor de verkoper houdt Biddit voordelen in. Ook hij moet zich niet verplaatsen en blijft tijdens het biedproces anoniem. Hij bepaalt, in overleg met de notaris, de instelprijs. Die prijs staat meteen ook bij alle aangeboden panden vermeld.
 
Online verkopen zijn niet alleen mogelijk voor woningen. Ook andere onroerende goederen zoals appartementen, bouwgronden, landbouwgronden of kantoorgebouwen, … komen ervoor in aanmerking.