Stad verhuist zonnepanelen naar De Waterduivel 
  
Stad Mechelen heeft de acht jaar oude zonnepanelen van het oude stadsmagazijn in de Grote Nieuwedijkstraat verhuisd naar De Waterduivel, het gebouw waarin de uitvoeringsdiensten van Stad Mechelen en de brandweerzone Rivierenland gevestigd zijn.
 
‘Het gaat om 636 fotovoltaïsche panelen die sinds 2012 op het dak van het voormalig stadsmagazijn stonden en nu verhuisd zijn door het bedrijf Groep Van Roey naar het dak van het stadsgebouw ‘De Waterduivel’. We investeren al langer in de plaatsing van zonnepanelen op ons patrimonium. Zo willen we meer groene stroom genereren voor onze stad en een goed voorbeeld zijn voor zowel individuele als zakelijke investeerders in groene en duurzame energie”, zegt Koen Anciaux, schepen van Gebouwen en Eigendommen.
 
De zonnepanelen nemen een dakoppervlakte in van 2300 m². Het gebruik van deze zonnepanelen geeft een energieopbrengst van 136 MWH per jaar. De verwachte financiële opbrengst van deze panelen bedraagt € 63.920 per jaar.
 
“Op alle vlakken, maar zeker op het vlak van klimaat, is het belangrijk dat we als stad het goede voorbeeld geven. Met de keuze voor duurzame technieken en groene energie tonen we niet enkel dat het de stad menens is met de strijd tegen de klimaatverandering, maar willen we de Mechelaar ook tonen welke mogelijkheden er bestaan om duurzamer met energie om te springen. Door de zonnepanelen te hergebruiken, springen we bovendien duurzaam om met schaarse grondstoffen. We stellen de aankoop van nieuwe zonnepanelen uit en verlengen de levensduur van de bestaande panelen. Circulaire economie is een belangrijke beleidslijn voor Stad Mechelen. Dan moeten we als stad zelf het goede voorbeeld geven”, aldus schepen van energie en klimaat Marina De Bie.
 
Stad Mechelen stippelt een actieplan uit om een circulaire stad te worden: zowel wat betreft haar eigen werking als naar ondernemers en burgers toe. Ze krijgt hierbij ook financiele steun van Europa via de projecten Resourceful cities en CECI (Circular Economy blooms through Citizen Involvement).