Stad stelt ontwerper aan voor opmaak beheersplan Sint-Lambertussite te Muizen​​​​​​​

Stad Mechelen stelt Architectenvennootschap Atran aan als ontwerper voor de opmaak van een beheersplan van de Sint-Lambertussite in Muizen.

Het beheersplan is een uitgewerkte langetermijnvisie op het beheer en een instrument om dit beheer te organiseren en te vergemakkelijken. Zo geeft het plan aan welke werkzaamheden waar en met welke frequentie zullen nodig zijn. 

“Zoals in het meerjarenplan is bekendgemaakt, wenst de stad Mechelen de volgende jaren volop in te zetten op het onderhoud van zijn monumenten.  De Sint-Lambertuskerk en –toren te Muizen is één van de vele kerkelijke gebouwen in Mechelen die in dit kader de nodige aandacht krijgen” zegt schepen van Monumenten, Koen Anciaux (Open Vld). 

Sint-Lambertussite
Voor de Sint-Lambertuskerk, Sint-Lambertustoren en omgeving is het opmaken van een beheersplan nodig om in de toekomst in aanmerking te komen voor het verkrijgen van eventuele erfgoedpremies, dit zowel voor restauratiewerken en onderhoudswerken aan het exterieur en het interieur van de kerk, restauratie van het kerkmeubilair, restauratie en onderhoud van de toren en de verbindingsmuur, voor zover deze werken noodzakelijk blijken.

De stad wenst, na de toekomstige bescherming van de archeologische site, deze mee op te nemen in het beheersplan van de Sint-Lambertuskerk, Sint-Lambertustoren en omgeving om tot een geïntegreerde langetermijnsvisie voor de ganse Sint-Lambertussite te komen. De beschermingsprocedure voor de archeologische site is nu nog lopende.

De offerte van Architectenvennootschap Atran voor de opmaak van het beheersplan voor de Sint-Lambertussite bedraagt 31.629 euro. De stad Mechelen ontvangt hiervoor een premie van het agentschap Onroerend Erfgoed die is vastgelegd op 15.400 euro.
Voor de opmaak van het beheersplan van de kerk, de toren en omgeving is een uitvoeringstermijn van 180 werkdagen voorzien, voor de archeologische site 100 werkdagen.

Voorzien wordt dat tegen het najaar van 2021 het beheersplan ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan het agentschap Onroerend Erfgoed.