Werken nieuwe stadsbioscoop binnenkort van start 

Het betonnen binnenplein achter sporthal Gymnopolis, tussen de Lakenmakersstraat en de Mechelsbroekstraat in Mechelen, is al langer een doorn in het oog van de omwonenden. De stad heeft het plein nu gefatsoeneerd en zet het perceel binnenkort te koop. Al enkele buren toonden interesse om er een tuin of groen speelveldje van te maken.

In 2017 werd al een gedeelte van een resterende fabrieksmuur op de site afgetopt en afgewerkt om stabiliteitsproblemen te verhelpen. De buurt bleef echter vragende partij om de muur te verfraaien, alsook het perceel zelf een andere bestemming te geven. AGB SAM, die het terrein in erfpacht heeft, liet het terrein vorige week door een externe firma egaliseren en schoonmaken.

“De site was vervuild met puin en geen aangename plek voor de buurt. De betonplaat van de oude fabrieksfundering werd verwijderd en het volledige terrein geëgaliseerd. Ook de muur rondom het plein kreeg een facelift. Deze ingreep is een mooi voorbeeld van ontharding in functie van meer groene ruimte in onze stad. Weer een stukje Mechelen dat mooier zal worden”, zegt Patrick Princen, schepen van Openbare Werken en Natuur- en Groenontwikkeling.

“Door dit stuk stadseigendom te ontharden en ter beschikking te stellen, krijgen de omwonenden de kans om een stuk grond te verwerven en zo hun tuin uit te breiden. Er wordt de bewoners wel gevraagd om te zorgen voor beplanting”, zegt Koen Anciaux, schepen van Eigendommen.