Stad Mechelen stelt terrein beschikbaar voor uitbating zomerbar 2020

Het Europees Kampioenschap voetbal komt eraan. Daarom stelt de stad Mechelen het terrein aan de Spuibeekstraat in concessie ter beschikking van 12 juni t.e.m.12 juli. Het is de bedoeling dat hier een zomerbar wordt uitgebaat.

 “De stad Mechelen stelt een gedeelte van haar de grindparking beschikbaar (op de nekkersite). De bedoeling is dat hier een zomerbar wordt uitgebaat die openbaar en gratis toegankelijk is voor iedereen. De kandidaten dienen een voorstel tot vergoeding bij hun aanvraag te voegen. De minimale vergoeding is vastgelegd op € 5.000 voor de ganse duur van het evenement”, zegt Koen Anciaux, schepen van Financiën en Eigendommen.

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur voor de uitbating van zomerbar EK2020 indienen  tot uiterlijk op 20.02.2020 om 12u. Voor alle info over de voorwaarden en het indienen van de kandidatuur kan men terecht op  www.mechelen.be/zomerbar-ek2020.