Stad Mechelen stelt stadseigendom ter beschikking aan Mest VZW 

Stad Mechelen stelt de resterende delen van de voormalige brandweerkazerne in de Dageraadstraat kosteloos ter beschikking aan MEST vzw tot 31 december 2022. 

Vorig jaar werd een deel van de kazerne dat ook stadseigendom is, ter beschikking gegeven aan MEST vzw (Proeftuinen voor Mechelse Starters). Het andere deel van het gebouw werd afgesloten.

Binnenkort neemt MEST vzw ook de bijkomende (eerder afgesloten) delen van het gelijkvloers in het gebouw in gebruik. In maart 2020 werd er op vraag van de vzw een bijkomende stabiliteitsstudie uitgevoerd door Bollinger-Grohman Ingenieure BV van deze ruimtes. “De resultaten tonen aan dat de bestaande structuur voldoende weerstand biedt tegen mogelijk optredende lasten, ook ten gevolge van een functiewijziging naar kantoren/atelier. Stad Mechelen heeft daarom beslist om deze ruimtes kosteloos en tijdelijk ter beschikking te stellen aan MEST vzw. Zo komen we hen tegemoet in hun vraag naar meer ruimte en kunnen zij hun proeftuin voor nieuwe ondernemers uitbreiden”, zegt schepen van Eigendommen Koen Anciaux.

MEST vzw staat zelf in voor de nodige investeringen die noodzakelijk zijn voor het veilig in gebruik nemen van deze ruimtes van het gebouw. De onkosten van de nutsvoorzieningen zijn volledig ten laste van MEST vzw. “Wij kunnen deze bijkomende delen goed gebruiken voor onze werking. De vraag naar ateliers en werkruimte was overweldigend bij de start. Met een mix van starters in het domein van gemeenschapsvorming, creatieven en makers hebben we nu een mooie mix op de site. Ook maakt deze uitbreiding goed plaats voor Mechelen Feest met hun werkzaamheden in het kader van het Torenjaar” zegt Toon Diependaele, oprichter van Mest vzw.