Stad Mechelen stelt perceel ter beschikking aan Natuurpunt 

Stad Mechelen geeft toelating aan Natuurpunt vzw om een extra aanlooproute voor de Barebeekvalleiwandeling te creëren op haar perceel gelegen aan de Kerkenbosstraat in Muizen.

“Er wordt momenteel een bruikleenovereenkomst met Natuurpunt opgesteld. Het geeft een strook, gelegen in de Kerkenbosstraat in Muizen, rechts naast de begraafplaats, kosteloos in bruikleen aan Natuurpunt. Het is de bedoeling dat deze aanlooproute de toegankelijkheid van de wandeling voor rolstoelgebruikers vergroot”, zegt Koen Anciaux, schepen van Eigendommen.
 
De stad zal instaan voor de noodzakelijke voorbereidende werken zoals maai- en snoeiwerken en het verkleinen van de hellingsgraad van de afdaling Dijledijk-Otterhoekstraat. Ook zal de stad Natuurpunt vzw adviseren omtrent de plaatsing van een informatiebord. Natuurpunt vzw legt zelf de aanlooproute aan en staat in voor het onderhoud.