Stad Mechelen print haar eerste tekst in braille

Begin dit jaar besliste de stad Mechelen een brailleprinter aan te kopen. Op deze manier wil de stad een groter (lees)bereik bekomen en komen we mensen met een visuele beperking tegemoet.

Met de brailleprinter kan tekst omgezet worden in brailleschrift. Vooral de diensten toerisme, economie en de bibliotheek van de stad zullen hier gebruik van maken nadat onze medewerkers een opleiding hebben gevolgd. De kosten voor zo een printer komen neer op
€ 6.500 exclusief opleidingen.

Schepen van Welzijn, Koen Anciaux is enthousiast over de verhoging van de toegankelijkheid van Mechelen: “Iedereen hoort erbij in Mechelen. Dat betekent dus ook personen met een visuele beperking. Deze Mechelaars zijn ook een deel van onze samenleving waarmee we rechtstreeks willen communiceren. Daarnaast zijn er ook bezoekers met een visuele beperking. Deze mensen heten we ook welkom in onze stad die toegankelijk moet zijn voor iedereen.”

Op termijn zullen externe Mechelse verenigingen tegen kostprijs gebruik kunnen maken van de brailleprinter mits hun communicatie een positief advies krijgt van de Stedelijke adviesraad voor personen met beperkingen (SARPH).

“De aankoop van een brailleprinter brengt ons dichter bij inclusief beleid. Vanuit de dienst ICT zetten we hier ook sterk op in, denk maar aan de Digipunten die de digitale kloof verkleinen.” zegt schepen van ICT, Stefaan Deleus.

“Een inclusieve stad betekent ook dat dienstverlening zoveel mogelijk toegankelijk moet worden gemaakt voor élke Mechelaar”, geeft schepen van Gelijke Kansen Marc Hendrickx aan.