Stad Mechelen laat conditie stedelijke gebouwen meten met drones

Stad Mechelen laat vandaag conditiestaatmetingen uitvoeren van enkele gebouwen in de stad. Voor deze metingen worden er dronevluchten ingezet. De dronebeelden moeten een zicht geven op hoe de daken en moeilijk bereikbare plekken erbij liggen.

Onder conditiestaatmeting wordt het volgende verstaan; het inventariseren, inspecteren en bepalen van de conditiestaat van gebouw en terrein elementen. Anderzijds uit het inventariseren en inspecteren van gebouw gebonden installaties. Het meten met een dronevlucht bezorgt een soort van visuele rondgang om de staat van de gebouwen te kunnen vaststellen. Normaal gezien gebeurt een meting met hoogtewerkers, maar een drone gebruiken is gemakkelijker en sneller te organiseren. 
        
“Aan de verkregen resultaten koppelen we een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Zo weten we elk boekjaar welke kosten verbonden zijn aan het onderhoud en instandhouding van elk gebouw. Hierdoor kunnen we veel sneller inspelen op gebreken, pannes, interventies en natuurlijk budgettair veel planmatiger werken”, zegt schepen Koen Anciaux van Gebouwen. 

De drone vliegt vandaag onder meer over de assistentiewoningen van de residenties Hoogstad, Zilveren Abeel en Lisdodde. De metingen worden uitgevoerd door bureau Notermans uit Borgloon. Zij werken samen met D-Skyvision voor de uitvoering van dronevluchten. De firma inspecteert vandaag in totaal zeven locaties in Mechelen met de drone. De stad maakt hiervoor een onderhoudsbudget vrij van bijna € 15.000.