Stad Mechelen bevraagt land- en tuinbouwers

Stad Mechelen wil een uitgebreide databank aanleggen met gegevens over eigen boeren en tuinders. Dit doet ze met een enquête bij ruim 100 families actief in de land- en tuinbouw.

De stad beschikt momenteel over een databank met identificatiegegevens van land- en tuinbouwers. Deze gegevens worden tweejaarlijks opgevraagd bij het Departement Landbouw en Visserij. 

Met de enquête wil de stad deze databank uitbreiden en niet alleen een overzicht krijgen van haar lokale producenten, maar ook van hun producten, afzetkanalen en verbredingsactiviteiten. De resultaten worden gebruikt om:

- De landbouwactiviteiten in kaart te brengen zodat inwoners de bedrijven en lokale
producten leren kennen
- De korte keten te inventariseren om lokale producenten en inwoners dichter bij elkaar te brengen
- Een lokale voedselstrategie uit te werken en voedselinitiatieven op te zetten.

Boeren en tuinders kunnen nog deelnemen aan de enquête tot 15 juli. De enquête kan je terugvinden op: www.mechelen.be/landentuinbouw.

“Met de resultaten willen we de landbouwactiviteiten in onze stad in kaart brengen, streeklekkers leren kennen, de korte keten inventariseren, om acties en een integrale aanpak rond lokaal voedsel opzetten”, zegt de schepen van Landbouw Koen Anciaux.