Stad en Sociaal Huis nemen de kosten voor het begraven van behoeftigen op zich

Iedereen heeft recht op een waardige begrafenis. In die zin nemen de stad Mechelen en het Sociaal Huis de kosten op zich voor het begraven van behoeftigen. De opdracht daartoe is toegekend aan het Mechelse uitvaartcentrum Dela Funerals Assistance 1 (Thibaut).

Personen die geen financiële middelen en geen nabestaanden hebben of waarbij de nabestaanden ook onvermogend zijn, komen in aanmerking om op kosten van de stad of het Sociaal Huis te worden begraven.

“Bij zulke gevallen wordt de dienst Burgerlijke Stand in kennis gesteld door de stedelijke begraafplaats, het ziekenhuis of een andere gemeente dat één van de inwoners is overleden en dat er niemand komt opdagen voor de begraving van de betrokkene. Indien deze geen familie heeft of de familieleden zijn zelf behoeftig, wordt de begraving georganiseerd door de stad Mechelen. Wat betreft de wijze van begraving, moet de wil van de overledene steeds worden gerespecteerd. Wanneer er geen vermeldingen van laatste wilsbeschikking voorhanden zijn, wordt de persoon begraven in volle grond zonder plechtigheid”, licht schepen van Burgerzaken Marc Hendrickx de procedure toe.

“Als het om iemand gaat die steun genoot van het Sociaal Huis, zal het Sociaal Huis de kosten van de begrafenis ten laste nemen. Een zorgzame samenleving moet groeien van onderuit, met aandacht voor eenzame ouderen en mensen in armoede, die eenzaam sterven en waarvoor het eigen netwerk niet voldoende draagkracht heeft om een mooie uitvaart te organiseren of te bekostigen”, voegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis, eraan toe.

De begraving van behoeftigen in Mechelen is, na een openbare aanbesteding, ten bedrage van € 15.259,55 toevertrouwd aan Dela Funerals Assistance 1 (uitvaartcentrum Thibaut, gevestigd aan de Brusselsesteenweg 6a te Mechelen). Op Mechels grondgebied zijn er jaarlijks zo’n 12 à 15 behoeftige personen die op kosten van de stad of het Sociaal Huis worden begraven.