Stad en Sociaal Huis doen onderzoek naar behoeftes van ouderen

Het Sociaal Huis en de Stad Mechelen voeren dit najaar een onderzoek om de leefsituatie en behoeften van thuiswonende 60-plussers in Mechelen in kaart te brengen. Dit gebeurt in samenwerking met het onderzoeksteam Belgian Ageing Studies  van de VUB. De resultaten zullen gebruikt worden als basis voor het seniorenbeleid in Mechelen van de komende jaren.

De Ouderenbehoeftenonderzoeken worden al sinds 2002 uitgevoerd door het onderzoeksteam Belgian Ageing Studies in verschillende Vlaamse, en  sinds  kort  ook Waalse  steden  en  gemeentes. Zo’n 140 andere gemeenten hebben dit onderzoek al gevoerd. Mechelen plant het in voor dit najaar.  Zo kan de stad beroep doen op de expertise die aanwezig is binnen het team van professor Dominique Verté van de VUB. Het onderzoek zal de stad € 3.900 kosten (werkingskosten). 

In het najaar zullen vrijwillige senioren zo’n 900 schriftelijke enquêtes uitdelen aan een selectie van Mechelse senioren. Deze selectie gebeurt op een wetenschappelijk verantwoorde manier (vandaar de samenwerking met de VUB). De enquête behandelt de meest uiteenlopende thema’s: huisvesting, buurtbetrokkenheid, mobiliteit, gezondheid, vrijetijd, mediagebruik, sociale netwerken, … De vrijwilligers zijn zelf senioren: zij zullen bij de geselecteerden langskomen, de vragenlijst afgeven en weer ophalen. Zijn er senioren die hieraan willen meewerken, dan kunnen ze steeds contact opnemen met de seniorenconsulenten: senioren@mechelen.be.

De resultaten zullen in het voorjaar van 2018 bekend gemaakt worden. We willen ons beleid in de toekomst beter richten op behoeftes van senioren in Mechelen.  We zien dat senioren actief en fit zijn. Hier willen we graag op inspelen, daarom moeten we met de resultaten die concreet aan de slag”, zegt Koen Anciaux schepen van Welzijn en voorzitter van het Sociaal Huis.