Stad breidt capaciteit fietsenstallingen uit voor publiek en personeel 

Stad Mechelen verhoogt de capaciteit van haar fietsenstallingen. Naast een betere infrastructuur, wordt de huidige capaciteit van de fietsenstallingen met 25 procent verhoogd. De werken zullen in fases worden uitgevoerd.  

In een eerste fase zijn de stallingen aan het Huis van de Mechelaar en de binnenkoer van het stadhuis uitgebreid. In volgende fases zullen de Zeeridder en het Sociaal Huis worden aangepakt. Er wordt gewerkt aan een nieuwe capaciteit van 341 plaatsen inclusief 92 oplaadpunten voor elektrische fietsen. Momenteel is er een capaciteit van 272 plaatsen.  

In het Huis van de Mechelaar is er gekozen voor een VelowUp systeem. Hierdoor werd er meer ruimte gecreëerd voor een vlotte doorgang en optimaal gebruik van de ruimte door personeelsleden.
 
“In totaal krijgen onze stadsgebouwen 69 fietsstalplaatsen erbij. We pakken de bestaande fietsstallingen en -faciliteiten aan waar mogelijk, met oog voor meer ruimte voor cargofietsen, efficiënte opberging voor plooifietsen en verbeterde oplaadpunten voor elektrische fietsen. Het is de bedoeling dat onze stadsgebouwen mee-evolueren met de behoeftes van het personeel en de bezoekers”, zegt Koen Anciaux, schepen van Gebouwen.   
 
Publieke fietsenstallingen 
 
Net als de fietsenstalling van het Sociaal Huis is het binnenplein van het stadhuis opengesteld voor burgers. Daarom werd hier gekozen voor een andere aanpak en design. De fietsenstalling is beperkt tot onder het afdak. De bestaande fietsenbeugels worden vervangen door moderne beugels die beter aansluiten op de look en feel van de omgeving.  In de ondergrondse parking van het Sociaal Huis werden er standaard fietsenstallingen en laadpunten voor elektrische fietsen geplaatst. Ook is er een aparte zone voor bakfietsen en dienstfietsen.  Aan de publieke fietsenstalling in de Sinte-Mettetuin verandert niets.
 
“Meer en meer Mechelaars gaan de fiets op, ook onze medewerkers. We geven als Stad Mechelen hiermee het voorbeeld in woon-werkverkeer waarbij deze uitbreiding in fietsinfrastructuur door iedereen kan gebruikt worden. De nieuwe fietsenstallingen en oplaadpunten zorgen ervoor dat elke fiets veilig kan gestald worden en tijdens het winkelen of werken kunnen opgeladen worden“, vertelt mobiliteitsschepen Vicky Vanmarcke opgetogen 
 
Oplaadpunten 

Ook komen er nieuwe oplaadpunten bij aan het Huis van de Mechelaar, de Zeeridder,  het stadhuis en het Sociaal Huis. Het gaat hierbij om 92 oplaadpunten in totaal. 20 oplaadpunten in het Huis van de Mechelaar, 12 oplaadpunten op binnenplein van het stadhuis, 20 oplaadpunten in de Zeeridder en 60 oplaadpunten in de ondergrondse parking van het Sociaal Huis. De oplaadpunten van het binnenplein van het stadhuis en het Sociaal Huis kunnen door iedereen worden gebruikt.  

Wolters Mabeg bvba te Kinrooi voert de algemene werken uit. Electro Zwijsen uit Duffel staat in voor de elektriciteitswerken. Stad Mechelen betaalt hiervoor een bedrag van € 56.473. De werken zullen duren tot uiterlijk eind september.