Soepverkoop Mechelen Solidair weer groot succes

De Mechelaars toonden zich weer van hun warmste kant de voorbije feestdagen.  De soep- en cakeverkoop van  Mechelen Solidair op de kerstmarkt van 2016 leverde in totaal bijna 6000 euro op voor De Keeting en de recent door tegenslag getroffen vzw De Lage Drempel. Op vraag van het doelpubliek van De Keeting, deelt de organisatie het ontvangen bedrag met De Lage Drempel.

Mechelen Solidair ging van start in 2010 en profileerde zich van in den beginne als een actie ‘door Mechelaars, voor Mechelaars’. Doel was en is ieder jaar opnieuw, om via een soep- en cakeverkoop op de Mechelse kerstmarkt geld in te zamelen voor Mechelaars die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Jan Smets, Vera Carlier, Elke Eggerickx en Kevin Polfliet zetten met dit doel voor ogen in december laatstleden weer hun beste beentje voor om met veel enthousiasme geld in te zamelen ten voordele van Mechelse armoedeverenigingen. Daarbij kregen ze deze keer versterking van Mark Van Mullem, Annemie Verreydt en Carl Geets én konden ze ook weer rekenen op de steun van het Sociaal Huis, tapascafé Sava, café 't Groot Licht, Nexus Consult en een uitgebreide groep vrijwilligers. “We zijn Mechelen Solidair erg dankbaar. Natuurlijk blijft het Sociaal Huis dit soort initiatieven steunen, we creëren hier warmte, solidariteit en vertrouwen mee.  Zo moeten we vooruit met Mechelen.” zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis. 

Een-en-ander resulteerde net als voorgaande jaren in een mooi eindresultaat: Mechelen Solidair haalde op de kerstmarkt bijna 4500 euro op, wat samen met een extra gift van mmMechelen Feest (1500 euro) resulteerde in een totaal van 5915,22 euro.  Zowel aan De Keeting als aan De Lage Drempel kon dan ook een cheque worden overhandigd ter waarde van 2957,11 euro.  Uit solidariteit vroegen de bezoekers van De Keeting het ontvangen geldbedrag te delen met De Lage Drempel. Zo kunnen de activiteiten in De Lage Drempel gewoon doorgaan. “Dat uitgerekend een armoede-organisatie zijn geld wil delen geeft hoop voor de toekomst,” zegt de schepen tevreden.

Leed verzachten
Een som die vooral bij laatstgenoemde vereniging érg goed van pas zal komen, na de recent uitgekomen fraude door haar penningmeester.  “De vorig weekend aan het licht gekomen gebeurtenissen bij De Lage Drempel zorgden ook bij ons voor een schok”, zegt woordvoerder van Mechelen Solidair Kevin Polfliet.  “Dat uitgerekend vrijwilligers die zich inzetten voor de armsten in onze samenleving worden bestolen - door iemand van binnen hun organisatie dan nog - smaakt erg bitter.  We hopen dat het door Mechelen Solidair opgehaalde bedrag, hoe bescheiden het ook is, het leed toch wat kan verzachten.”  

Mechelen steunt… ook buiten de kerstperiode
Het leed van De Lage Drempel verzachten is ook het doel van twee recent door enkele Mechelaars opgestarte initiatieven. Beide hebben als doel om extra middelen in te zamelen om de werking van De Lage Drempel ook naar de toekomst toe veilig te stellen. De vereniging kent immers heel wat lopende kosten, die door de recente diefstal extra zwaar doorwegen.  Mechelen Solidair roept daarom alle warmhartige Maneblussers op om een extra duit in het zakje te doen voor de De Lage Drempel.  Dat kan op twee manieren: 

  • Door te storten op het rekeningnummer BE19 8804 6218 2112 van de actie ‘Mechelen steunt De Lage Drempel’ met vermelding ‘Mechelen steunt’.
Door een bod te doen op een van de werkjes in de door Bonheidenaar Dominik Lybaert georganiseerde kunstveiling ‘HeART’ op Facebook