Sociaal Huis zet in op vroegdetectie dementie
 ‘NIET PLUIS-gevoel’

Mensen die vermoeden dat iemand uit hun naaste omgeving geheugenproblemen heeft of ervaren dat die persoon zijn gedrag of kennis verandert detecteren het ‘NIET PLUIS-gevoel’. Het Sociaal Huis wil mensen ervan bewust maken dat ze een signaal kunnen afgeven indien nodig. De nieuwe folder ‘NIET PLUIS-gevoel’ is vooral bedoeld voor mantelzorgers en wordt nu verspreid in Mechelen. Hiermee wordt ingezet op vroegdetectie. Het vloeit voort uit één van de doelstellingen van de stad, namelijk Mechelen een dementievriendelijke stad maken.

Volgens gegevens van het Expertisecentrum Dementie blijkt dat er een tijdspanne van één jaar is tussen de eerste symptomen van dementie en de melding ervan aan een partner of een naaste door de persoon met dementie. De uiteindelijke diagnosestelling door een arts gebeurt pas twee tot drie jaar later.

Door sneller het NIET PLUIS-gevoel met de huisarts van je naaste te bespreken kan er sneller een juiste oorzaak gevonden worden. Vroegdetectie draagt bij tot een hogere levenskwaliteit. Er kunnen maatregelen genomen worden die het proces van dementie kunnen afremmen (met of zonder medicamenten). De persoon met dementie kan vanuit zijn behoeften en noden zijn zorgplanning bespreken. Een vroegtijdige educatie en ondersteuning van de mantelzorgers versterkt hun draagkracht.
Een studie van Mittelman (2008) toont aan dat een opname in een residentiële voorziening met 557 dagen kan worden uitgesteld als de persoon met dementie en zijn mantelzorger voldoende ondersteund en begeleid kan worden. “Mechelen is een dementievriendelijke stad. Daarbij is het onze bedoeling om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Vroeg detecteren kan hierbij helpen, want dan kunnen er eerder maatregelen worden getroffen en een zorgplan opgemaakt worden voor de persoon in kwestie”, zegt schepen van Welzijn, Koen Anciaux voorzitter van het Sociaal Huis.

Folder
In de folder is een eenvoudige, gevalideerde vragenlijst ‘de niet pluis-index’ opgenomen. Dit is een eenvoudige vragenlijst, ontwikkeld door Geestelijke Gezondheidszorg Groningen (NL) om gedragsveranderingen bij een persoon te herkennen. Het is een hulpmiddel om veranderingen in de geheugenfunctie, kennis en gedrag van je naaste te herkennen. De antwoorden geven een leidraad bij het bespreken van je NIET PLUIS-gevoel met de huisarts van je naaste. Maar opgelet: met de NIET PLUIS-vragenlijst kan je géén diagnose stellen.

Naast het Sociaal Huis wordt de folder momenteel verspreid in de woonzorgcentra en de wijk- en lokale dienstencentra via de zorgcoaches. In later stadium zal het verspreid worden bij externe partners zoals mutualiteiten, apothekers, bibliotheek, thuiszorgdiensten en huisartsen.
Bestand

Folder NIET PLUIS-gevoel

Bestand Downloaden