Sociaal Huis trakteert mensen die het minder breed hebben op gezellig ontbijt 
Werelddag van het verzet tegen armoede

Vandaag is het de Werelddag van verzet tegen (kans)armoede en uitsluiting. Het Sociaal Huis bood, mensen die het financieel niet breed hebben, een gratis ontbijt aan. Het thema van dit jaar is: gezondheid.  

1 op 8 mensen met een laag inkomen stelt gezondheidszorg uit om financiële redenen. Met deze ontbijt actie wil het Sociaal Huis zijn steun betuigen aan de Werelddag van Verzet tegen armoede en uitsluiting. “Elke Mechelaar zou toegang moeten hebben tot de meest elementaire voorzieningen zoals gezonde voeding, energie, gezondheidszorgen of kwaliteitsvolle huisvesting. In Mechelen streven we naar een minimale gezondheidskloof,” zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.

Armoede is niet alleen uit te drukken in geld. Het gaat ook om sociale uitsluiting. Vandaag wordt er stilgestaan bij wat het allemaal betekent om het minder breed te hebben. “Dit ontbijt is een statement: de kans dat iemand wordt uitgesloten wordt kleiner als deze mensen zichtbaar blijven in onze samenleving. Zo kunnen we de armoede- en gezondheidskloof kleiner maken,” zegt schepen Koen Anciaux.

De Mechelse armoedepartners De Lage Drempel en De Keeting, de twee erkende basisschakels, leveren goed werk in Mechelen. Via specifieke projecten zoals de Sociale kruidenier en Schoolstart bereikt het Sociaal Huis kwetsbare groepen. Het wijkgezondheidscentrum ‘Wel en Wee’ bereikt een steeds diversere groepen mensen. Als Sociaal Huis blijven we hun werking verder ondersteunen.

Een goed lokaal beleid kan een verschil maken. Mechelen is daar een goed voorbeeld van. “Als Sociaal Huis blijven wij ons iedere dag inzetten tegen armoede. Wij doen aan aanmoedigingsbeleid. We zetten in op meer kansen, meer begeleiding en ondersteuning. De werking van bijvoorbeeld het Huis van het Kind, en lokale dienstencentra etc.... zijn erg belangrijk in dit verhaal.”

Als sociaal huis geven wij zelfs ondersteuning voor dringende medische hulp aan mensen die illegaal in ons land verblijven. Voor deze doelgroep blijft het een moeilijke afweging tussen (illegaal - dus niet houden aan democratische regelgeving) en mens zijn.