Sociaal Huis roept op tot extra waakzaamheid bij hittegolven en ozonpieken de komende zomer.

Tot 30 september geldt een waakzaamheidsfase op hittegolven en ozonpieken. Het Sociaal Huis vraagt hier nu extra aandacht voor, want net als de regen treden deze hittegolven en ozonpieken steeds vaker op. Tijdens deze periode worden de temperatuur en de ozonconcentraties nauwkeurig opgevolgd. Wanneer zelfs jonge en gezonde mensen moeten opletten voor hun gezondheid, moeten de  risicogroepen dit zeker doen om deze warme dagen goed door te komen. Schepen van gezondheid, Koen Anciaux roept op tot extra waakzaamheid.

Tijdens deze warme dagen kunnen door de hoge temperatuur en ozonpieken ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Het Sociaal Huis wil dan ook zoveel mogelijk organisaties in Mechelen bereiken die contact hebben met of zorg dragen voor mensen uit kwetsbare doelgroepen. Zo kunnen zij op hun beurt tijdig de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om de gezondheidsklachten van hittegolven en ozonpieken te beperken en om indien nodig efficiënt te kunnen optreden.

Bij heet weer is er meestal ook veel ozon in de lucht. Hitte en ozon kunnen beide schadelijk zijn voor de gezondheid. Vooral ouderen hebben dikwijls te kampen met ernstige gezondheidsproblemen door de tropische warmte, zij zijn hier bijzonder gevoelig voor.  
Ook zuigelingen en jonge kinderen behoren tot de risicogroepen voor zowel hitte als ozon. Zij kunnen hun lichaamswarmte nog niet zo goed regelen en zijn gevoeliger voor uitdroging. 

Bij hitte kan men uitdrogen of last krijgen van hittekrampen, uitputting en hitteslag. De vele ozon in de lucht kan leiden tot  abnormaal ademen, hoofdpijn en irritatie. En de zon kan je huid verbranden. Schepen Koen Anciaux, bevoegd voor senioren, legt uit hoe ouderen dit kunnen voorkomen: “We raden aan om veel en regelmatig te drinken. Het is beter om binnen te blijven tijdens de warmste uren van de dag en fysieke inspanningen worden afgeraden. Wanneer je toch buiten komt, is het noodzakelijk om je zoveel mogelijk te beschermen tegen de zon met aangepaste kledij, een hoed of petje en je regelmatig in te smeren met zonnecrème.”

Hitteplan voor woonzorgcentra, wooncomplexen en lokale dienstencentra
Ook het Sociaal Huis Mechelen is er zich van bewust dat de hitte bij ouderen een negatieve invloed kan hebben op hun gezondheid. “Het personeel van onze woonzorgcentra, wooncomplexen en lokale dienstencentra kijkt zorgvuldig toe dat ouderen zoveel mogelijk beschermd worden tegen de gevolgen van overmatige hitte”, zegt Sociaal Huis-voorzitter Koen Anciaux. Concreet gaat dit onder meer over het aanbrengen van zonwerende folies en coating, het voorzien van geacclimatiseerde ruimtes en verplaatsbare aircotoestellen, regelmatig verfrissen van aangezicht, nek en polsen en extra drankbedelingen.

Oogje in het zeil houden
Het Mechelse stadsbestuur wil er voor zorgen dat ook ouderen die alleen thuis wonen, bereikt worden en roept alle Mechelaars op om deze zomer extra aandacht te hebben voor de 60-plussers in onze samenleving. “Zij hebben bij warm weer extra aandacht nodig. We vragen aan familieleden, buren of kennissen om hen regelmatig eens een bezoekje te brengen. De hitte zorgt er voor dat vele ouderen sociaal geïsoleerd geraken want ze komen niet meer buiten. Alle hulp is welkom en het doet al veel als je hen eraan kan herinneren dat ze voldoende moeten drinken en eten. Misschien kan je voor hen boodschappen meebrengen. Samen zorgen we ervoor dat ouderen niet vergeten worden”, besluit Koen Anciaux. “Je kan het Sociaal Huis steeds op de hoogte brengen over geïsoleerde personen die een bezoekje van een maatschappelijk werk(st)er kunnen gebruiken, of die misschien wat extra thuiszorg kunnen gebruiken.”

Voor zorgvragen, bezorgdheden of meldingen rond verontrustende situaties bij senioren, kan men steeds terecht op het permanentienummer van de zorgorganisatie van het Sociaal Huis 015 44 52 40. Voor medisch hulp, contacteert men best de huisarts of de hulpdiensten (nummer 100 of 112)