Sociaal Huis ondersteunt activiteiten voor mantelzorgers

Het Sociaal Huis Mechelen lanceerde in april een oproep voor initiatieven die mantelzorgers ondersteunen. Drie initiatieven kregen een goedkeuring en krijgen een financiële ondersteuning voor de realisatie van hun project. Het Sociaal Huis maakt hiervoor een budget vrij van € 11 300. Dit najaar starten de initiatiefnemers met hun projecten. Het Sociaal Huis zelf organiseert een reeks natuurwandelingen.

Mantelzorgers zijn personen die zorgen voor een zorgbehoevende partner, ouder, familielid, kind of vriend. Zij zijn cruciaal in de zorg en daarom moet ook voor hen gezorgd worden.
Op 25 september kunnen mantelzorgers van personen met dementie terecht in ’t MoNUment voor de eerste samenkomst van Dementie en Nu georganiseerd door CGG De Pont. Dit psycho-educatiepakket is erkend door de Vlaamse overheid en bestaat uit 10 bijeenkomsten voor mantelzorgers telkens van 17 tot 20 uur. Tijdens deze momenten krijgen de mantelzorgers inzichten, kennis en vaardigheden mee maar kunnen ze ook met elkaar spreken en van elkaar leren. Alles gebeurt onder de begeleiding van een opgeleide ‘dementie en nu’-coach. Dankzij de projectsubsidie kunnen mantelzorgers gratis deelnemen.
Iemand die zorg draagt voor een ander, neemt zelden tijd om zelf te ontspannen. Daarom organiseert het Sociaal Huis zelf 12 natuurwandelingen met een ervaren gids, puur ontspanning voor mantelzorgers al dan niet samen met de persoon waar ze voor zorgen. Een eerste wandeling gaat door op 26 september van 14 tot 15.30 uur in het Vrijbroekpark. De wandeling is gratis en toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Voor nieuwe mantelzorgers organiseert de Thomas More Hogeschool vanaf oktober maandelijks een bijeenkomst in het lokaal dienstencentrum Den Deigem. Daar komen alle thema’s waar je als (nieuwe) mantelzorger mee geconfronteerd wordt aan bod. Bovendien biedt de hogeschool ook individuele ondersteuning aan.
De VZW Steunpunt Mantelzorg tenslotte zal in de lokale dienstencentra De Schijf, Den Abeel en De Rooster iedere maand een mantelzorgcafé organiseren. Dit café is een ontmoetingsplaats voor alle mantelzorgers. Zij kunnen er hun verhaal kwijt, zowel de moeilijke momenten als de leuke momenten krijgen er een plaats. Er is begeleiding van een professional en op vraag van de stamgasten kunnen externe experten uitgenodigd worden naar het café om te praten over een specifiek thema.
Schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal huis legt uit “Onderzoek leert dat wanneer mantelzorgers een grotere veerkracht hebben, zorgbehoevende ouderen langer in hun thuisomgeving kunnen blijven.”
Bestand

Brochure activiteiten voor mantelzorgers

Bestand Downloaden