Sociaal Huis komt tegemoet in tandzorg

We weten allemaal hoe belangrijk mondverzorging is voor onze algehele gezondheid. Daarom start het Sociaal Huis een nieuw tandartsenproject op om sociaal zwakkeren snellere toegang te verschaffen naar een betere mondverzorging. Schepen Koen Anciaux heeft een tandartsenpraktijk kunnen overtuigen om mee in dit project te stappen.

Er is nood aan een tandarts waar mensen in armoede voor de basis tandzorgen terecht kunnen. Ons wijkgezondheidscentrum ‘Wel en Wee’ is al jaren op zoek naar een partner.
De tandartsenpraktijk waarmee het Sociaal Huis gaat samenwerken organiseert momenteel twee keer per jaar een gratis mondzorgscreening waarna de tandarts een behandelplan opstelt. Maar dan is het de kunst om die patiënten tot bij een tandarts te krijgen voor verdere behandeling en dat is niet altijd evident. Vele praktijken nemen geen nieuwe patiënten meer aan en/of willen niet met deze doelgroep werken.

“Het Sociaal Huis is nu met deze Mechelse tandartsenpraktijk overeengekomen dat zij een halve dag per maand hun praktijk vrijmaken om patiënten te zien die het financieel moeilijk hebben. Via het Sociaal Huis en Wel en Wee worden de afspraken ingepland”, zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter Sociaal Huis.

Er wordt gewerkt volgens het derde betalerssysteem. De patiënt betaalt een heel beperkt bedrag aan de tandarts en de rest wordt rechtstreeks geregeld met het ziekenfonds.
Bij uitzondering en steeds i.f.v. een individueel dossier, zal het Sociaal Huis ook een deel van de kosten dragen.

Momenteel is er één tandarts die al meewerkt aan dit project en die patiënten vrij snel kan opvangen en nog werkt aan conventietarieven. “Maar het zou héél fijn zijn moesten we er meerdere hebben, want zo kunnen cliënten makkelijker doorgestuurd worden”, zegt de heer Frie Niesten van ‘Wel en Wee’.

Oproep naar tandartsen

Tandartsen die willen aansluiten bij dit project kunnen contact opnemen met het kabinet van Koen Anciaux door te mailen naar kabinet.anciaux@mechelen.be of te bellen naar 015 44 51 01.