Sociaal Huis klinkt op 2018 met partners

Het Sociaal Huis verwelkomde vandaag het nieuwe welzijnsjaar met een ontbijt. Een goed moment om de partners te bedanken voor de fijne samenwerking van voorbije jaren en tegelijkertijd elkaars dienstverleningsaanbod beter te leren kennen met uitwisseling van best practices.

De voorbije jaren zijn de samenwerkingsverbanden in het Mechelse welzijnslandschap van het Sociaal Huis al sterk uitgebreid. Dit netwerkmoment was een gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar, met het Info- en Doorverwijsteam (ID-team) van het Sociaal Huis en met belangrijke samenwerkingspartners die spreekuur houden in het Sociaal Huis. Ook dit jaar waren de partners met spreekuur onze eregasten samen met onze receptiemedewerkers en ID- team, sociale dienst, Mechelen Kinderstad en Huis van de Mechelaar.

Maar ook partners die geen spreekuur houden in het Sociaal Huis waren uitgenodigd dit jaar, zoals de wijkagenten, CAW, CLB, sociale dienst Paaz, armoedeorganisaties, CGG, maar ook VDAB, Emmaüs, Emergo crisisteam, J@m, CBE (Centrum voor Basiseducatie), CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs), leden van het netwerk Huis van het Kind, de leden van de SARS en SARPH, het Family Justice Center.

“Dankzij deze partners en onze samenwerkingsverbanden is het Sociaal Huis uitgegroeid tot een sociaal succes in stad Mechelen, onze ligging is centraal en iedereen weet ons te vinden. We hebben een goede naam en blijven onszelf altijd verder verbeteren,” zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis. “Wij zijn een open Sociaal Huis en zijn er dus voor alle Mechelaars. We willen niet betuttelend optreden maar mensen juist zo sterk maken dat ze op hun eigen benen kunnen staan. Dit doen we samen met al deze partners. Zowel partners die spreekuur houden als partners van buiten.” Vervolgt hij.

Speurneuzenspel

Er is in Mechelen een breed aanbod van voorzieningen, diensten en activiteiten om het welzijn van de burger te verhogen. Het Sociaal Huis ontwikkelde nu ook een versie van het Mechelse ‘Speurneuzenspel’ voor de Mechelaar die de Nederlandse taal minder machtig is. Om hem/haar de weg te wijzen in het Mechels aanbod van dienst- en hulpverlening én sociale voordelen.

Sinds 2016 geeft het Sociaal Huis de ‘sociale gids Mechelen’ uit. Deze is verdeeld bij de sociale dienst, dienst thuiszorg, welzijnspartners en vrijwilligers. Het Mechels Speurneuzenspel is ontwikkeld met diezelfde sociale gids als rode draad.
Welzijnsdiensten- en organisaties, verenigingen, vrijwilligers en  mantelzorgers, scholen kunnen het spel uitlenen om in groepsverband te spelen en op een interactieve, ludieke manier het Mechelse welzijnslandschap te leren kennen.
Het Speurneuzenspel is ook een uitstekend instrument om scholen het Mechels welzijnslandschap bij te brengen.

Sociaal Huis ontwikkelde nu ook een versie van het Mechels Speurneuzenspel voor de Mechelaars die de Nederlandse taal minder machtig zijn. Aan de hand van vragenkaarten en onderzoekskaarten komen de spelers meer te weten over de rechten info en advies, inkomen en financieel advies, juridisch advies, energie, wonen, mobiliteit, medische hulp, onderwijs, ontmoeting en ontplooiing. Hierbij worden foto’s, logo’s en pictogrammen gebruikt als ondersteunend materiaal.

Het spel kan uitgeleend worden door project(groeps)werkingen van welzijnsorganisaties, Centra voor Basiseducatie, Centra Volwassenenonderwijs, Praatgroepen,…

Wie het spel wil uitlenen, stuurt een mailtje naar: Anne.Wittevronghel@sociaalhuismechelen.be

De digitale sociale gids is te raadplegen op www.mechelen.be/sociale-gids-mechelen  

Partners met zitdagen in het Sociaal Huis

Zitdagen Sociaal Huis:
 • Dyzo: sinds 2013
 • RTH Ritmica: sinds 2014
 • SVK Mechelen: sinds 2014, vanaf dit jaar verwelkomen we hen met een permanente stek te Sociaal Huis) Lokale zitdagen: sinds 2016 (Pensioendiensten, Directie Generaal Personen met een handicap, Fedris, Socale Actie Oorlogsslachtoffers)
 • Huurdersbond: sinds 2016
 • Vlaams Woningfonds: sinds 2017
 • de Dienst Ondersteuningsplan Op Maat (2015-2017) en het Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme (2017) zullen geen zitdag meer houden maar deze diensten kunnen we zeker contacteren voor afspraken.

Spreekuur of activiteiten in Huis van het Kind:
 • Consultatiebureau voor het jonge Kind (Kind & Preventie en Thuishulp vzw): consultaties op afspraak bij Kind & Gezin (met vaste stek te Sociaal Huis sinds 2014)
 • Opvoedingswinkel (met vaste stek te Sociaal Huis sinds 2014)
 • De Kleurdoos van Inloopteam De Nieuwe Weg (ontmoetingsactiviteit voor ouders en kinderen) (sinds 2015)
 • Expertisecentrum de Kraamvogel: spreekuur zwangerschap en geboorte (sinds 2017)
 • Loket Kinderopvang (sinds 2017)
 • Café Bébé (ontmoetingsactiviteit) (sinds 2016)

Bestand

Speurneuzenspel

Bestand Downloaden