Sociaal Huis betaalt Huurwaarborg

Mensen die moeite hebben met het betalen van hun huurwaarborg kunnen terecht bij het Sociaal Huis. Indien blijkt dat de aanvrager er recht op heeft na sociaal onderzoek, zal het Sociaal Huis een voorschot verlenen op de huurwaarborg.

Sinds de aanstelling van dit stadsbestuur in 2013 tot en met 2017 heeft het Sociaal Huis een gemiddeld bedrag van € 968 huurwaarborg uitbetaald aan 942 gezinnen.
Dat is een totaalbedrag van € 911.856 in de eerste 5 jaar. In 2018 wordt er nog eens
€ 200.000 voorschot op huurwaarborg uitbetaald.

Het voorschot wordt terugbetaald naargelang de mogelijkheden van de ontvanger. De ontvanger betaalt gemiddeld € 30 per maand terug aan het Sociaal Huis. Door per maand een vast bedrag terug te storten wordt de hulpbehoevende bewust van het uitgegeven bedrag. Dit versterkt het verantwoordelijkheidsgevoel en vergroot het zelfvertrouwen. Tegelijkertijd spaart men aan het einde van de rit een klein kapitaal op, want hij/zij krijgt het waarborgbedrag persoonlijk terug.

“Armoede blijft een speerpunt. Alle hulpvragen van mensen die aankloppen bij het Sociaal Huis worden nauwkeurig getoetst. Ons uiteindelijke doel is om mensen zelfredzaam te maken en armoede terug te dringen door regelmaat en zekerheid te bieden. Ik hoop dat het volgende stadsbestuur van betaalbaar wonen een belangrijk beleidsitem maakt. In ieder geval zijn de eerste aanzetten daartoe gegeven”, zegt schepen Koen Anciaux, voorzitter van het Sociaal Huis.