Slechtzienden en blinden stemmen deze verkiezingen volledig autonoom via audiomodule

Op 14 oktober 2018 kunnen kiesgerechtigde Mechelaars met een visuele beperking gebruik maken van stemcomputers die uitgerust zijn met een audiomodule. Blinden worden zo via audio-instructies en een bedieningspaneel met tastbare knoppen door de volledige stemprocedure gegidst. De Vlaamse overheid startte een proefproject in aanloop naar de lokale en provinciale verkiezingen. Het is de eerste keer in Vlaanderen dat blinden hun stem zelfstandig zullen kunnen uitbrengen, zonder assistentie in het stemhokje. Op die manier behouden ook slechtzienden de garantie van het stemgeheim en de stemvrijheid: een grote stap vooruit!

Pilootproject in Mechelen en Aalst
Het pilootproject waaraan zowel Mechelen als Aalst deelnemen, is een initiatief van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur en Gelijke Kansen Liesbeth Homans. De uitvoering ervan gebeurt door het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met Inter, het expertisecentrum in toegankelijkheid. De Brailleliga en het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen (SBPV) werken mee aan de uitwerking van het initiatief. 

De stad Mechelen twijfelde geen seconde om zich in te tekenen op dit pilootproject: “Dit project past precies in het kader van een volledig toegankelijk Mechelen waar wij blijven naar streven. Stemrecht is er voor iedereen en het moet ook voor iedereen, zonder begeleiding, fysiek mogelijk gemaakt worden door de stad. De stad Mechelen zet als digitale stad ook tijdens de verkiezingen in op moderne technieken. Zo blijven het stemgeheim en de stemvrijheid voor kiezers met een visuele beperking gewaarborgd.”, zegt schepen van ICT Stefaan Deleus.

“Elke burger dient gelijkwaardig zijn/haar stem bij de verkiezingen te kunnen uitbrengen. Daarom zijn we voluit mee gestapt in dit pilootproject in Vlaanderen dat erop gericht is om de politieke betrokkenheid van blinden en slechtzienden te vergroten. Er bestaat overigens ook interesse uit binnen- en buitenland. Bij een gunstige evaluatie is de kans groot dat dit project bij de volgende verkiezingen elders uitbreiding krijgt”, zegt schepen van Burgerzaken en Gelijke Kansen Marc Hendrickx. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Iedere kiesgerechtigde Mechelaar kan kiezen voor de audiomodule bij het stemmen. Bij aankomst aan het stembureau kan iedereen de voorzitter vragen om gebruik te maken van de audiomodule, aanwezig in minstens één stemhokje per kiesbureau.

Een synthetische stem gidst de persoon doorheen het stemproces en geeft aan hoe hij het bedieningspaneel kan bedienen. De blinde of slechtziende zal op basis van een aantal knoppen die voor hen duidelijk voelbaar zijn, zijn stem kunnen uitbrengen. Hij beschikt over alle functionaliteit om te kunnen navigeren tussen lijsten, kandidaten en blanco. Op het einde hoort de kiezer welke keuzes hij voor welke verkiezing heeft gemaakt.

 “Mechelen is weer een stap vooruit op het gebied van toegankelijkheid en een voorbeeld stad voor heel Vlaanderen. Alle individuen moeten zelfstandig gebruik kunnen maken van het democratische systeem, ook blinden en slechtzienden”,  zegt Koen Anciaux, schepen van Welzijn en voorzitter Sociaal Huis.

Vandaag konden blinden en slechtzienden uit Mechelen kennismaken met deze audiomodule op een demo-moment. In sessies van een uur werd uitleg gegeven over de module. De aanwezigen konden dan de audiomodule zelf uitvoerig testen op één van de aanwezige stemcomputers.