Sint-Martinuskerk in Hombeek krijgt Vlaamse subsidie voor restauratie 

Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers kent 168.290 euro toe voor de restauratie van de Sint-Martinuskerk, de parochiekerk in Hombeek. Het totaal van de werken wordt geraamd op ruim 537.240 euro. 

De Sint-Martinuskerk is een driebeukige kruisbasiliek in neoromaanse stijl met ingebouwde westtoren en klokvormige torenhelm. Hoewel de zandstenen toren teruggaat tot de dertiende eeuw, is de kerk in hoofdzaak herbouwd tussen 1855-1857. De kerk is niet beschermd als monument, maar het gebouw is wel opgenomen op de vastgestelde lijst van het bouwkundig erfgoed. 

“Deze kerk staat  op onze lange lijst met kerken die deze legislatuur gerenoveerd zullen worden. Zowel in de binnenstad als in de dorpen trekken we daar het nodige budget voor uit, zijnde 8.438.000 euro. Minister Somers laat, met de toekenning van de subsidie, blijken dat hij het belang van onze Mechelse monumenten erkent en waarde hecht aan goed onderhoud ervan. Dit waarderen we enorm”, zegt Koen Anciaux schepen van Monumenten. 

De kerk is op dit moment in minder goede staat, restauratie aan daken en toren dringt zich op. Voor deze werken heeft de stad Mechelen in 2017 het bouwheerschap overgenomen van de Kerkfabriek, die eigenaar is van het gebouw.

Met de subsidie zal de stad Mechelen de leiendaken met natuurleien vernieuwen, de gevels van de toren en de schermgevels restaureren, de luchtbogen aan de zuidzijde herstellen én de elektriciteit op de zolder vernieuwen. 

Bart Somers: “Onze kerkgebouwen zijn markante dorpselementen die we waar mogelijk in ere willen houden”. 

De Sint-Martinuskerk wordt nog steeds gebruikt voor misvieringen. Daarnaast vinden er ook concerten, voordrachten en tentoonstellingen plaats.