Schouwkanalen verwijderd op zolder Sint-Libertuskerk 

De drie schouwkanalen op de zolder van de Sint-Libertuskerk waren lang niet meer in gebruik en stonden op instorten, met het risico dat ze door het plafond van de kerk zouden zakken. Daarom zijn ze nu uit voorzorg weggenomen. 

De firma Monument Renovation Technics heeft op 12 maart, dus nog voor de coronaperiode, de drie schouwkanalen verwijderd op de zolder van de Sint-Libertuskerk. Elke schouwpot afzonderlijk werd tijdelijk gezekerd met een bandijzer vastgemaakt aan de dakstructuur.  Vervolgens werden de schouwkanalen van boven naar beneden afgebroken.
 
Deze werken zijn uitgevoerd in opdracht en op kosten van de kerkfabriek Catharinaparochie. “Als stadsbestuur hebben wij hier een ondersteunde rol in gespeeld door offertes aan te vragen en de werken op te volgen. Voor de kerk staan er grote onderhoudswerken gepland aan het volledige dak. De budgetten voor de uitvoering zijn hiervoor voorzien in de jaren 2022-2023. Het totale budget voor de dakwerken is € 750.000”, zegt Koen Anciaux, schepen van Monumenten.