Schepenen eisen veilig alternatief voor afschaffing spoorwegovergang  

Begin dit jaar kondigde spoorwegbeheerder Infrabel aan dat de spoorwegovergang aan de Willendriesstraat in Muizen afgeschaft zal worden. Dit besluit is genomen in het kader van Europese wetgeving om spoorwegovergangen te verminderen. De reden daarvoor is dat er te veel ongelukken gebeuren.

Schepenen Koen Anciaux en Walter Schroons, die beiden in Muizen wonen, begrijpen dat deze overweg omwille van een Europese Regel moet afgeschaft worden. Ze verzoeken Infrabel om te wachten tot dat er in overleg met de Vlaamse Overheid een  veilige alternatieve route aangelegd wordt.

Deze spoorwegovergang in de Willendriesstraat is ondertussen een veilige verbinding voor fietsers en voetgangers en wordt onder andere gebruikt door jongeren van de jeugdbeweging Chiro. De straat werd recent langs beide zijden heraangelegd.
Infrabel stelt de overgang aan Kerkenbos over de Baarbeek voor als alternatief, maar dat is volgens de schepenen alsnog te gevaarlijk, omdat het uitkomt op de drukke Leuvensesteenweg, bovendien zou Kerkenbos worden opengesteld voor auto’s.
Omdat Baarbeekstraat momenteel door grote groepen fietsers gebruikt wordt, is dit geen veilige omweg. Er is geen verhoogd fietspad, wat geen hele veilige verkeerssituaties kan opleveren. Om conflictsituaties te vermijden tussen zwakke weggebruikers en gemotoriseerde voertuigen, moet er een veilig alternatief worden voorgesteld worden volgens de Muizense schepenen Anciaux en Schroons.
De schepenen willen dus niet dat de werken starten vooraleer er de veilige alternatieve route wordt gepresenteerd en doen het verzoek aan Infrabel om hierover te overleggen.
Er is zeker begrip voor het feit dat minder spoorwegovergangen, minder ongelukken betekent, maar dan moeten we met alle betrokken partijen goed nadenken over veilige en praktische goed gelegen omwegen.