Schepen Koen Anciaux overhandigt opbrengst benefietconcert

Begin dit jaar werd de Lage Drempel getroffen door een zware financiële tegenslag. Dit was de aanleiding voor schepen Koen Anciaux, om over te gaan tot actie. Hij besliste om een benefietconcert te organiseren voor De Lage Drempel en ook voor andere Mechelse armoedeorganisaties.
 

Het Sociaal huis organiseerde in september een benefietconcert met Résonnance met de componist Fabrice Eulry en de Mechelse rockgroep Rockenbach.
 
Dit sfeervolle benefietconcert bracht uiteindelijk € 1500 op. € 1000 is toebedeeld aan De Lage Drempel vzw, € 250 aan Sint-Vincentiusvereniging Noord en € 250 voor Sint-Vincentiusvereniging Zuid.
  
“Met deze schenking vanuit benefiet, doet het Sociaal Huis een extra bijdrage voor de werkingsmiddelen van deze partners. Gezien zij steeds wat extra onkosten hebben tijdens de winter, is deze schenking waardevol en te verantwoorden,” zegt schepen van Sociale Zaken en voorzitter van het Sociaal Huis, Koen Anciaux.