Schepen Anciaux zet in op toegankelijkheid met app ‘On Wheels’ 

De stad Mechelen start een actieplan samen met On Wheels Vzw om de toegankelijkheid van onze stad in kaart te brengen. ‘On Wheels’, zo heet de app die rolstoelgebruikers laat zien welke winkels, horecazaken, parkeerplaatsen, sanitair of bezienswaardigheden voor hen toegankelijk zijn.

Het is erg belangrijk voor de stad de toegankelijkheid in kaart te brengen. Een eerste
stap is een actieplan uitwerken samen met de mensen achter On Wheels Vzw. Daarna komt er zicht op welke zaken onderzocht kunnen worden op toegankelijkheid en welke stappen we op korte termijn al kunnen nemen in Mechelen.

Samen met vrijwilligers zal de stad de toegankelijkheid van gebouwen in kaart brengen. Zij zullen informatie aanleveren voor de app ‘On Wheels’. Deze applicatie geeft informatie over afmetingen van ingangen publieke gebouwen, zoals overheidsgebouwen en horeca, zodat personen met een handicap de toegankelijkheid kunnen toetsen. Mensen die hieraan meewerken kunnen de informatie ter plaatse ingeven in de app. Het kan gaan om bijvoorbeeld de deur of traphoogte van een inkom op te meten.

De stad zoekt nog steeds vrijwilligers die informatie willen aanleveren voor de app ‘On Wheels’. De bedoeling is om bijvoorbeeld de deur of traphoogte van een inkom op te meten. Vrijwilligers die willen meewerken aan de input van de applicatie kunnen een mail sturen naar kabinet.anciaux@mechelen.be   

On Wheels werkt eveneens nauw samen met Inter (toegankelijkheidsbureau van de Vlaamse overheid) waarmee stad Mechelen onlangs een convenant afsloot. Mechelen wil een uitnodigende aangename stad zijn voor al zijn inwoners en bezoekers. De stad trekt € 5 000 uit voor dit project.
Schepen van Welzijn, Koen Anciaux wil sterker inzetten op de toegankelijkheid van de stad: “De app ‘On Wheels’ is een steuntje in de rug voor bezoekers én Mechelaars. Het geeft mensen met een beperking extra vrijheid. Ze hoeven niet meer op voorhand heel hun parcours uit te stippelen via een website, maar kunnen op het moment zelf nagaan of ze ergens binnen kunnen of niet. Dit leidt tot mogelijkheid om vlotter te participeren en meer ad hoc te beslissen om naar een museum, winkel of een bibliotheek te gaan”.

Mensen met een fysieke beperking (rolstoel), zowel Mechelaars als bezoekers kunnen gratis gebruik van maken van de app. Wie de gratis app 'On Wheels' downloadt krijgt meteen een handig overzicht. Zie ook de website: www.onwheelsapp.com
Deze App is reeds in gebruik in Gent, Hasselt, Kortrijk, Brugge en Antwerpen.