Samenlevingsdienst feestelijk van start gegaan in Mechelen

Vanmiddag werd in Mechelen het officiële startschot gegeven voor de Samenlevingsdienst in Vlaanderen. 15 jongeren die net aan hun Samenlevingsdienst begonnen zijn, bezorgden de inwoners van woonzorgcentrum De Lisdodde de tijd van hun leven met een feestelijke thé dansant. Dit gebeurde in aanwezigheid van burgemeester Bart Somers en schepen Koen Anciaux.

De Samenlevingsdienst in Mechelen

Een Samenlevingsdienst geeft jongeren van 18-25 jaar - uit alle lagen van de bevolking - de kans om zich gedurende 6 maanden vrijwillig in te zetten voor de samenleving: ze werken aan een project bij een gastorganisatie en krijgen allerlei vormingen rond burgerschap. Voor jongeren is dit een ware periode van verrijking. Momenteel kunnen jongeren in verschillende Europese landen genieten van een Samenlevingsdienst, o.m. in Duitsland, Frankrijk en binnenkort ook in Nederland. In België is de Samenlevingsdienst nog niet geïnstitutionaliseerd, nochtans kan het concept op heel wat bijval rekenen. In afwachting daarvan, start het Platform voor de Samenlevingsdienst pioniersprojecten op in Vlaanderen. Als innovatieve stad die inzet op burgerparticipatie en kansen geven aan jongeren, is Mechelen de uitgelezen stad om als pionier de Samenlevingsdienst in Vlaanderen mee vorm te geven. Daarnaast lanceert het Platform voor de Samenlevingsdienst een warme oproep naar lokale vertegenwoordigers, om net zoals Stad Mechelen, mee de Samenlevingsdienst uit te dragen via de campagne ‘Mijn Gemeente voor de Samenlevingsdienst’.
Burgemeester Bart Somers:
Mechelen wil meer dan ooit een kansenfabriek zijn. Of het nu over klimaat of ondernemen gaat, diversiteit of stadsvernieuwing: steeds opnieuw slagen we erin met nieuwe oplossingen te komen en een innoverende aanpak uit te werken die vaak elders wordt overgenomen. Maar we zijn ook niet te beroerd om good practices van anderen over te nemen. Samenlevingsdienst is er zo eentje. Mits wat verstelwerk sluit het perfect aan bij ons Mechels model dat ernaar streeft om mensen dichterbij elkaar te brengen.

Deze week is de officiële aftrap van de Samenlevingsdienst in Vlaanderen. Een 15-tal jongeren zijn net aan hun Samenlevingsdienst begonnen met een startweek in Mechelen. Vier dagen trekken ze er samen op uit en blijven ze overnachten in De Nekker. De eerste dagen maakten ze kennis met elkaar en het concept van de Samenlevingsdienst. Daarna was het tijd voor actie én een onderdompeling in wat een Samenlevingsdienst zoal kan inhouden. Afspraak in Woonzorgcentrum De Lisdodde waar de jongeren een thé dansant voor en samen met de bewoners in elkaar hebben gestoken, met als insteek: uitwisseling tussen oud en jong, feesten vroeger en nu! Dat hebben ze in verschillende stappen gedaan: eerst leerden ze het idee van de ‘thé dansant’ kennen, daarna oefenden ze ‘gesprekstechnieken met ouderen’ op de Thomas More Hogeschool. De tips en tricks uit de oefensessie brachten ze onmiddellijk in de praktijk door in gesprek te gaan met de bewoners van het woonzorgcentrum: hoe werd er vroeger gefeest? En weet je hoe het er nu bij jongeren aan toe gaat? Ideeën en herinneringen werden samengelegd en tijdens een brainstorm gaven de jongeren hun evenement vorm. Met een groot feest voor jong en oud werd de Samenlevingsdienst afgetrapt.

Schepen van Welzijn, Koen Anciaux:
“Ik ben trots dat Mechelen pilootstad is voor de Samenlevingsdienst. Voor de jongeren is dit project een uitgesproken kans om zich te ontplooien en te oriënteren. Onze samenleving heeft hier veel baat bij. Dit aspect van het project is gericht op Welzijn, waarin jongeren en ouderen leren van elkaar. Bovendien haalt het de ouderen uit isolement. Wij blijven inzetten op burgerparticipatie in Mechelen en dit is een uitstekend voorbeeld.”

Links