Restauratiewerken aan de Predikherenkerk starten in het najaar

In september 2019 opende Het Predikheren. Velen hebben ondertussen reeds een bezoek gebracht  aan de bibliotheek in dit prachtig gerestaureerde klooster. In het najaar zullen ook de restauratiewerken aan de naastgelegen kerk starten. De invulling dient nog verder bepaald te worden.

De restauratie en herbestemming van het 17de eeuwse Predikherenklooster kadert binnen de Meerjarige Subsidiëringsovereenkomst die de stad Mechelen in 2014 sloot met de Vlaamse Overheid. Deze overeenkomst bepaalde dat zowel het klooster als de naastgelegen kerk in fasen zou worden aangepakt.

In de periode 2015-2019 werden de werken aan het kloostergedeelte uitgevoerd. Deze omvatten naast de  restauratiewerken van het exterieur en het interieur, uitgevoerd door de firma Renotec, ook de  invulling van het gebouw tot stedelijke bibliotheek en culturele hotspot, uitgevoerd door de firma Monument-Vandekerckhove.

Deelfase 1: binnen en buitenrestauratie

Nu zal ook op korte termijn werk gemaakt worden van de restauratie en herbestemming van de kerk. In een eerste deelfase zullen de restauratiewerken worden uitgevoerd. De werken bestaan uit buitenrestauratie, stabiliteit en delen binnen-interieur (gericht op instandhouding). 
“Gezien de huidige toestand van de kerk is de opstart van de restauratiewerken aan zowel het exterieur als het interieur zeer dringend. De degraderende toestand van het exterieur, zowel aan daken als aan gevels, zorgt voor stabiliteits- en waterinfiltratieproblemen. Hierdoor ondervindt ook het interieur bijkomende schade. Om al deze problemen op korte termijn aan te pakken zullen we de restauratiewerken zo snel mogelijk van start laten gaan”, zegt schepen Koen Anciaux van Monumenten.

De ontwerpers THV Predikheren (Korteknie Stuhlmacher architecten, Callebaut architecten en Bureau Bouwtechniek) hebben het deeldossier ‘Predikherenklooster fase D deel 1 – restauratie exterieur en interieur Predikherenkerk’ opgemaakt. De aanbestedingsprocedure van dit dossier start eerstdaags, zodat tegen het einde van de zomer een aannemer kan worden aangesteld voor de werken. Start van de werken wordt voorzien in de loop van de maand oktober.

Deelfase 2: binnen-interieur, inrichting en archeologie

In het tweede deeldossier voor de inrichting van de kerk zal aansluitend worden opgemaakt, zodat binnen afzienbare tijd ook de Predikherenkerk in gebruik kan worden genomen als onderdeel van Het Predikheren. Een flexibele invulling is mogelijk, waarbij pistes om tijdens bepaalde timeslots de zaal in concessie te geven aan partners, niet ondenkbaar is. Het is belangrijk om hierbij een kader op te zetten en te bewaken dat deze unieke locatie en werking optimaal ingezet wordt.

“De kerk van Het Predikheren biedt tal van mogelijkheden. We denken in de eerste plaats aan een uitbreiding van de bibliotheekwerking, met een grote bergruimte, een automatisch inleverstation en extra sanitaire voorzieningen”, legt cultuurschepen Björn Siffer uit. “Daarnaast wordt het een toonplek voor kunstenaars en een luwteplek voor Mechelaars die nood hebben aan wat verpozing. Ten slotte kan de herbestemming van de kerk ook ingezet worden voor evenementen, congressen en meetings.”

De raming voor deze werken bedraagt ca. 3.700.0000 euro. Voor deze werken heeft de Vlaamse Overheid een premiebedrag van ca. 2.950.000 euro toegekend in het kader van de Meerjarige Subsidiëringsovereenkomst ‘Restauratie en herbestemming van het Predikherenklooster te Mechelen’.