Restafval daalt wederom!

De IVAREM-gemeenten1 produceerden in 2019 net iets minder restafval dan in 2018 (128,53 kg/inw. t.o.v. 129,13 kg/inw.). De hoeveelheid ingezamelde recycleerbare afvalstoffen steeg dan weer van 284,11 kg/inw. naar 304,85 kg/inw. Daardoor steeg de totale hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen van 413,24 kg per inwoner naar 433,38 kg per inwoner. De DIFTAR-gemeenten scoren ook nu weer opmerkelijk beter dan de gemeenten waar huisvuil in zakken wordt opgehaald (106,80 kg restafval/inw. t.o.v. 148,25 kg/inw.).

In 2019 werd er 128,53 kg restafval per inwoner ingezameld. Dit is een lichte daling t.o.v. 2018 (129,13 kg/inwoner). Wederom is het de gemeente Putte die de beste resultaten kan voorleggen met een gemiddelde van 87,79 kg/inwoner. IVAREM en de gemeenten blijven inspanningen leveren om de hoeveelheid restafval nog verder te doen dalen. “De invoering van DIFTAR kan een oplossing zijn evenals doorgedreven sensibilisatie en het aanbieden van duurzame alternatieven”, zegt Koen Anciaux, voorzitter IVAREM.

De hoeveelheid recycleerbare afvalstoffen steeg van 284,11 kg/inwoner in 2018 naar 304,85 kg/inwoner in 2019. Er werd vooral meer steenpuin en hout ingezameld op de recyclageparken. Mogelijks ligt een prijsstijging bij de private afvalverwerkers aan de basis van de verhoogde aanvoer op het recyclagepark.

Met een gemiddelde van 433,38 kg/inwoner werd er in de 10 gemeenten meer huishoudelijk afval geproduceerd dan in 2018 (413,24 kg/inwoner). Lier is de gemeente die de laagste afvalcijfers kan voorleggen (373,25 kg/inw.).