Raamcontract aanbesteed: Den Abeel en 5 andere daken nog dit jaar ‘Zonneklaar’

Momenteel wordt er 500 000 kWh elektriciteit per jaar geproduceerd met de zonnepanelen op gebouwen van de Groep Mechelen. Met het project ‘Zonneklaar’, waarbij een derde betaler de zonnepanelen plaatst en onderhoudt, kan deze hoeveelheid gevoelig opgetrokken worden. Met de officiële overhandiging van het eerste paneel vandaag, kan deze uitrol van start gaan.

Lokale energieproductie
Lokale energieproductie is één van de pijlers van de Convenant of Mayors. Om de CO2-uitstoot terug te dringen, moet massaal overgeschakeld worden op groene energie. Zo veel mogelijk energie moet lokaal opgewekt worden. Voor lokale energieproductie zijn de mogelijkheden beperkt. Enkele maanden geleden werd reeds bekendgemaakt dat er enkele windmolens op Mechels grondgebied kunnen, maar het aantal geschikte locaties hiervoor blijft beperkt.
Waar is geen gebrek aan in een stedelijke context zoals Mechelen? Daken! In ons land is het rendabel om zonnepanelen te plaatsen, al blijkt er momenteel  nog een zeer groot potentieel aan onbenutte, geschikte daken. Het project ‘Zonneklaar’ moet er voor zorgen dat de elektriciteitsproductie uit zonne-energie gevoelig hoger gaat.
“Particuliere, geïsoleerde projectjes zijn steeds goedbedoeld en vaak charmant, maar willen we de omslag echt maken, dan moeten we durven gaan voor grote, structurele projecten. Dit systeem gaat echt een verschil maken. Overigens mikken we niet enkel op het eigen patrimonium of dat van grote bedrijven. We willen ook zo veel mogelijk particulieren stimuleren zonnepanelen te leggen”, zegt burgemeester Bart Somers.

Zonneklaar
Het doel van het project Zonneklaar is het realiseren van zonnepanelen op publieke en private gebouwen, door middel van een derdepartijfinanciering. Schepen Marina De Bie (Klimaat en Energie) legt uit: “Via de derdepartijfinanciering stelt een eigenaar zijn/haar dak ter beschikking van een externe partner die er zonnepanelen op legt en deze onderhoudt zolang het contract loopt. De eigenaar van het dak betaalt enkel een vergoeding die niet hoger mag zijn dan de kostprijs voor elektriciteit voorheen. Na aflopen van het contract wordt de eigenaar van het gebouw ook eigenaar van de zonnepanelen. Op die manier kunnen we snel veel zonnepanelen uitrollen, zonder dat wij als stad of de andere partners een grote investering moeten doen.”
Het project Zonneklaar verloopt in samenwerking met het Vlaamse Energiebedrijf (VEB), dat verantwoordelijk is voor het selecteren van de partner en de verder uitrol praktisch opvolgt. Annelies Dierickx van het Vlaams Energiebedrijf legt uit: “Doordat VEB de formule van een ESC PV of energieleveringscontract zonne-energie mogelijk maakt, kan de Stad zijn doelstelling - het aandeel hernieuwbare energie uit zon op zijn grondgebied maximaliseren - realiseren terwijl ze totaal ontzorgd wordt van begin tot einde van het contract. Deze contractvorm vereist geen investering door de Stad.”
Het project Zonneklaar kreeg ook een projectsubsidie van 75 000 euro van de provincie Antwerpen. Gedeputeerde voor Natuur en Leefmilieu, Rik Röttger, is blij dat de stad Mechelen mee de strijd voor een beter klimaat aangaat: “In onze provincie zetten intussen alle gemeenten en steden in op het klimaat en er is ook ruimte voor innovatieve projecten met een sociale doelstelling. The next big thing will be a lot of small things, stelde Thomas Lomée. Met deze klimaatsubsidies wilden we het lokale klimaatbeleid een welkome extra boost geven. Mechelen ging alvast goed van start!”
Het is de bedoeling om via dit project een vermogen van 2 MW te genereren, wat zou overeenkomen met een geschatte productie van 1 700 000 kWh. Dit komt overeen met het jaarlijkse verbruik van een 500-tal gezinnen. Hierdoor zou de totale productie groene energie op het Mechels grondgebied met 13% stijgen. Het totaal aantal zonnepanelen in Mechelen bedraagt momenteel ruim 53 000 stuks, waarvan 2500 op gebouwen van Groep Mechelen. Bij afronding van het project in 2021, moet het mogelijk zijn om een gemiddelde van 1 paneel per Mechelaar te realiseren op het grondgebied. Bovendien wordt ook de mogelijkheid tot burgerparticipatie voorzien. Het PerPetum dat de opdracht zal uitvoeren, gaat binnenkort op zoeken naar burgers die mee willen investeren in het project. Via deze methode van zonnedelen krijgen deze investeerders jaarlijks een rendement op hun investering uitgekeerd. De details hiervan zullen binnenkort bekend worden, wanneer deze operatie wordt opgestart.
Vandaag werd het eerste zonnepaneel uit de eerste fase van het project officieel overhandigd. Daarmee kan de installatie van de eerste reeks zonnecollectoren van start gaan. Nog dit jaar zullen panelen gelegd worden op LDC’s Den Abeel en De Schijf van Zorgbedrijf Rivierenland en op sporthallen Arena Walem, Appelaar Muizen, Kouter Leest en Paardenstraatje van AGB Sport Actief Mechelen. Voor de verdere uitrol vanaf volgend jaar komen ook de andere LDC’s en sporthallen van de stad in beeld, alsook de wijk- en dorpshuizen, H30 / H32 en Hangaar S. Momenteel wordt ook onderzocht op welke manier de huurwoningen van het zorgbedrijf en Woonpunt mee in dit systeem kunnen opgenomen worden. Ook bedrijven werden aangeschreven, daar zijn voorlopig nog een 15-tal geïnteresseerden om via Zonneklaar zonnepanelen te leggen.
“Als Sociaal Huis vinden wij het streefdoel van de overheid, nl. tegen 2020 een productie hernieuwbare energie van 25.074 GWh in Vlaanderen te realiseren, zeer belangrijk. Daarom heb ik beslist dat het SH sterk op dit project moet inzetten. Al onze gebouwen mogen in de volgende fases van Zonneklaar opgenomen worden”, aldus Koen Anciaux (schepen van Welzijn en voorzitter Zorgbedrijf Rivierenland).
Walter Schroons, schepen van Sport, vindt het goed dat de sportinfrastructuur van de stad betrokken wordt bij dit ambitieuze project: “Ook bij grote sportgebouwen is het belangrijk dat we duurzaamheid ten volle promoten. Sporthallen zijn immers vaak grote energievreters. Het is dan ook logisch de sporthallen ook te betrekken, nu de grote oppervlakte op de daken van de sporthallen zeer goed benut kan worden door zonnepanelen.”
Ook Woonpunt Mechelen is als sociale huisvester mee in dit project betrokken. “Als het businessmodel het toelaat om onze sociale huurders te laten meegenieten van dit  groene stroomproject door onze daken ter beschikking te stellen, dan voorzien wij een eerste groot deelproject op het Oud Oefenplein waar de omstandigheden zeer gunstig zijn omdat deze wijk volledig vernieuwd is en de daken daar zich optimaal toe lenen”,  aldus Alexander Vandermissen (voorzitter Woonpunt). “Als dit lukt, voorzien we een uitrol over het ganse patrimonium van Woonpunt Mechelen daar waar het mogelijk is.”    

Is jouw dak zonneklaar?
Om zoveel mogelijk particulieren te stimuleren zonnepanelen te leggen, zet de stad vooral in op het aanbieden van gratis advies. Een onafhankelijke expert komt hierbij aan huis om je te laten weten of je dak al dan niet geschikt is voor zonnepanelen. Op dit moment vroegen al ruim 100 Mechelaars een vrijblijvend advies aan, de onafhankelijke experts gingen al bij 60 mensen langs om de haalbaarheid van de installatie van zonnepanelen te bekijken. Mensen die uiteindelijk beslissen om zonnepanelen te plaatsen, kunnen dit goedkoper doen via de samenaankoop zonnepanelen die ook dit jaar in samenwerking met de provincie wordt georganiseerd. De afgelopen vier jaar was de samenaankoop telkens goed voor zo’n 1500 extra PV-panelen. Vorig jaar was een duidelijke uitschieter met meer dan 2700 panelen. Inschrijven voor de samenaankoop dit jaar kan nog vrijblijvend tot 7 augustus.

Praktisch